วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นายอำเภอวังเหนือสั่งเข้มควบคุมการเข้าออกหมู่บ้านทุ่งฮั้ว ม.4 หลังพบผู้ติดเชื้อ 8 ราย ขอชาวบ้านงดออกนอกพื้นที่

          เมื่อวันที่ 29 ส.ค.64 เวลา 14.00 น. นายธวัช  จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังเหนือ (ศปก.อ.วังเหนือ) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังเหนือ (ศปก.อ.วังเหนือ) ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ เนื่องจากสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ โดยพบผู้ติดเชื้อจำนวน 8 ราย และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างในพื้นที่  

           โดยผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นผู้ป่วยรายที่ 1717 ชาย อายุ 34 ปี ชาวบ้านท่งฮั้ว หมู่ 4  ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ อาชีพ รับจ้างขับรถบรรทุก โรคประจำตัว Thalassemia   มีประวัติเข้ารับฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็ม 1 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชขนนีนครลำปาง เมื่อวันที่ 17 ส.ค.64 จากนั้นวันที่ 24 ส.ค.64 เริ่มมีอาการไข้ และไม่ดีขึ้น จึงไปตรวจที่ รพ.วังเหนือ  แพทย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK และผลพบเชื้อ จึงส่งตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อยืนยัน ผลพบติดเชื้อวันที่ 26 ส.ค.64


          ในที่ประชุมได้มีมติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ร่วมกันดังนี้

 1. ขอความร่วมมือประชาชนบ้านทุ่งฮั้ว ม.4 ต.ทุ่งฮั้ว ระงับการเดินทางเข้า-ออก หมู่บ้าน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จะคลี่คลาย

2. การควบคุมการเข้า-ออกในหมู่บ้าน โดยให้เข้าออกเฉพาะ ถนนทางเข้าตลาดเช้าบ้านทุ่งฮั้ว และ ถนนข้าง รพ.สต.ทุ่งฮั้ว  และจัดตั้งจุดคัดกรองการเข้า-ออก หมู่บ้าน ทั้ง 2 จุด เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย การเดินทางออกนอกหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็น 

3. การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือประชาชน โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A  อย่างเคร่งครัด 

4.. การจัดเตรียมความพร้อมของศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation : CI)

5. การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

      

          ขณะที่โรงพยาบาลวังเหนือ แจ้งท่านใดที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันหรือเดินทางไปร่วมกิจกรรมตามไทม์ไลน์ที่ปรากฎ ขอให้มารายงานตัวหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ เพื่อประเมินเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์