วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จังหวัดลำปางเผย 10 คลัสเตอร์ในรอบ 2 เดือน ที่ผ่านมา พฤติกรรมเกิดจากการรับประทานอาหารและดื่มสังสรรค์ร่วมกัน ควรงดการรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุราวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายประเสริฐกิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผย รายละเอียดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดลำปางว่า นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นมา จังหวัดลำปางมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนแล้วกว่า 10 กลุ่มโดยพบในอำเภอเมืองลำปางจำนวน 7 กลุ่ม อำเภอเกาะคา อำเภองาว อำเภอสบปราบและเสริมงาม อีก 3 กลุ่ม มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนสูงสุด 41 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อจากกลุ่มก้อนทั้งหมด 212 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม2564)

จากการสอบสวนโรค ต้นตอของโรคมาจากผู้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด หรือ จังหวัดควบคุมสูงสุด) เมื่อกลับมาแล้วไม่กักตัวไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ทำให้มีการกระจายเชื้อสู่คนในครอบครัวซึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีกิจกรรมรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์ บางกลุ่มมีการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น ดื่มน้ำจากกระติกเดียวกัน ใช้แก้วน้ำร่วมกัน กลุ่มก้อนรับจ้างหักข้าวโพด อำเภองาว) ใช้น้ำจิ้มถ้วยเดียวกัน กลุ่มก้อนงานเลี้ยงหมูกระทะวันเกิดผู้รับเหมาก่อสร้าง) หลายกลุ่มก้อนมีการดื่มสุราร่วมด้วย ทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และกระจายไปหลายหน่วยงาน

1.สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 อ.เมืองลำปาง พบผู้ป่วยรายแรก วันที่ 16 ก.ย. 64 ติดเชื้อกระจาย 28 คน สาเหตุจากการรวมกลุ่มรับประทาน

2.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 อ.เกาะคา พบรายแรกวันที่  25 ก.ย. 64 กระจายติดเชื้อ 40 คน ใน 2 อำเภอ  คือ เกาะคา และห้างฉัตร  เหตุจากรวมกลุ่มรับประทานอาหาร

3.หมู่บ้านเอื้ออาทร ม.4 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง  ติดเชื้อรวม 5 คน พบผู้ป่วยวันที่ 19 ก.ย. 64

เป็นการติดภายในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด

4.ครอบครัว ม.14 ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง  พบผู้ป่วยวันที่ 26 ก.ย. 64   รวมจำนวน 9  คน  ติดภายในครอบครัว

5.กลุ่มแรงงานต่างด้าว ม.4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง ติดเชื้อรวม 9 คน พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 29 ก.ย. 64   สาเหตุจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรม,ดื่ม

6.ร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาเสริมงาม-สบปราบ พบผู้ป่วยวันที่ 27 ก.ย. 64 แพร่เชื้อรวม 28 คน ใน 2 อำเภอ คือ เสริมงาม และสบปราบ สาเหตุจากการรับประทานอาหารร่วมกัน

7.บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และครอบครัว  ร้านนวดป้าดา  พบเชื้อวันที่ 1 ต.ค. 64  ติดเชื้อรวม 13 คน จากการรวมกลุ่มทำกิจกรรม

8.รับจ้างหักข้าวโพดและสังสรรค์ ต.ปงเตา อ.งาว พบผู้ติดเชื้อรายแรกวันที่  4 ต.ค. 64  โดยมีผู้ติดเชื้อสูงถึง  41 คน  จาก 2 หมู่บ้านใน อ.งาว  สาเหตุหลักมาจากการแก้วน้ำดื่มร่วมกัน และมีการดื่มสังสรรค์

9.นักศึกษาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง (หอพัก ABC)อ.เมืองลำปาง  ติดเชื้อรวม 10 คน พบคนแรกวันที่ 4 ต.ค.64 สาเหตุจากรวมกลุ่มรับประทานอาหาร

10.หมูกระทะวันเกิดผู้รับเหมาก่อสร้าง อ.เมืองลำปาง พบติดเชื้อวันที่ 5 ต.ศ. 64 กระจายไป 29 คน 8 ตำบลในอำเภอเมืองลำปาง สาเหตุหลักคือการใช้ภาชนะร่วมกัน

จากข้อมูลที่ปรากฏจะเห็นได้ว่า ท่านไม่อาจทราบได้เลยว่าคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดของท่านจะนำเชื้อโควิด-19 มาสู่ท่านและครอบครัวหรือไม่ การร่วมกันรับประทานอาหารกับคนในครอบครัว คนใกล้ชิด หรือเพื่อนร่วมงานแบบเดิมที่เป็นอยู่ มีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนและแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้

• เริ่มตั้งแต่การช่วยกันปรุงอาหาร เปิดหน้ากากพูดคุยกัน ละอองฝอยในน้ำลายอาจกระเด็นตกลงไปในอาหาร และภาชนะต่างๆ เมื่อมีอสัมผัสโดนโดยไม่ได้ล้างมือจะมีโอกาสนำเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และติดเชื้อได้

• มีการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร

• หยิบจับภาชนะที่ใช้ร่วมกัน ที่แย่ที่สุดก็คือ ใช้ภาชนะ ใช้แก้วน้ำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำ หรือดื่มสุรา

การเลี้ยงสังสรรค์ รวมกลุ่มดื่มสุรา (ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลา) มีกิจกรรมบันเทิงทำให้มีการรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันในวงแคบๆ แต่ใช้เวลาร่วมกันนาน การพูดคุยเสียงดัง ทำให้ละอองฝอยในน้ำลายกระเด็นไปได้ไกล ยิ่งมีระยะเวลาอยู่ร่วมกันนานเท่าไหร่ โอกาสในการติดเชื้อก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

จึงขอความร่วมมือชาวลำปางทุกท่าน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน สังสรรค์ ตั้งวงสุรา เพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์