วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ไพฑูรย์ ครวญเสียดายงบประมาณ 33 โครงการกว่า 46 ล้านบาท ถูกสภาฯเสียงข้างมากตัดงบทั้งหมด สงสารพนักงาน-ลูกจ้าง เกือบ 500 คน ชวดเงินโบนัส ขณะที่ สท.ชี้แจงเหตุผลตัดงบหลังจากเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจคือ การเสนอขออนุมัติกันเงินงบประมานในการดำเนินโครงการทั้งหมด 33 โครงการ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นจำนวนเงินทั้งสิน 46,215,500 บาท (สี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งปรากฏว่าในที่ประชุมสภา มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 11 คน ไม่เห็นชอบในการกันงบประมาณทั้งหมด จึงทำให้โครงการดังกล่าวตกไปเป็นเงินสะสมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


หลังการประชุม นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีนครลำปาง  เปิดเผยว่า หลังจากได้รับเลือกตั้งเข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64  โดยมีการเปิดประชุมสภาฯเพื่อแถลงนโยบายใน 14 มิ.ย.64 ทำงานได้ 3 เดือนกว่า ก็ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  เพื่อขอกันเงินงบประมาณ ปี 63 และ 64  ซึ่งตามระเบียบบอกไว้ว่าถ้าจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันปีงบประมาณ สามารถขอกันเงินได้อีก 1ปี จึงได้นำเรื่องเข้าสภาฯขอกันเงิน จำนวน 33 โครงการ รวมเป็นเงิน 46.2 ล้านบาทเศษ ในการประชุมสภาครั้งนี้ และไม่คาดฝันว่าทั้ง 33 โครงการ ไม่ผ่านสภาฯ   

แม้กระทั่งโครงการสำคัญเช่น การสร้างแผงโซลาร์เซลล์ ในเทศบาลจำนวน  3 ล้านบาท  เพราะทุกวันนี้เทศบาลจ่ายค่าไฟเดือนละ 2 แสนกว่าบาท  ถ้าติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จะช่วยในการประหยัดไฟฟ้าได้อย่างมาก แต่เสียดายที่สภาฯเสียงส่วนใหญ่ไม่อนุมัติโครงการนี้  และยังมีโครงการหลายชุมชนต้องตกไปคนเสียประโยชน์คือชุมชน  ในฐานะนายกเทศมนตรี มีเสียงสนับสนุนในสภาฯเพียง  7 เสียง ไม่สามารถสู้เสียงข้างมาก 11 เสียงได้  ทำให้ไม่สามารถนำงบประมาณลงไปชุมชนได้ รู้สึกเสียใจมาก

          ส่วนงบประมาณปี 65 ตั้งไว้ 410.9 ล้านบาทเศษ ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาเทศบาลแล้ว ทำเรื่องส่งผู้ว่าฯลงนาม  และผู้ว่าฯได้อนุมัติแล้ววันที่ 21 ก.ย. 64 ส่งมาให้เทศบาลแล้ว และจะประกาศใช้เร็วๆนี้


          นายไพฑูรย์ ยังได้โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว  ขอโทษประชาชน  และโพสภาพหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอถอดถอนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2564   พร้อมข้อความ ปีนี้ สงสารพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (491 คน) ผมตั้งเงินโบนัสปี 64 ไว้ 8,000,000 บาท เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจในการทำงาน สรุปปี64 ไม่ได้เงินโบนัสนะครับ เพราะสมาชิกสภาฯเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็บชอบกันเงินงบประมาณปี 64 ส่งผลกระทบถึงเงินโบนัส   โดยมีคนเข้ามาให้กำลังใจ นายไพฑูรย์ กันจำนวนมาก 


ด้าน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์ กลุ่มพลังไทย จำนวน 11 คน  ได้มีการชี้แจงเรื่องตัดงบประมาณ  33 โครงการว่า   จากกรณีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กลุ่มพลังไทยตัดงบประมาณประจําปี งบประมาณ2564  ในการประชุมสภาสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมา บางโครงการในจํานวน 29 โครงการ

นายสุชาติ จันทร์ต๊ะวงค์ ประธานสภาเทศบาลเขลางค์นคร กล่าวว่า กรณีดังกล่าว ทาง สท.กลุ่มพลังไทยทั้งหมด ไม่มีเจตนาจะกลั่นแกล้ง สท.อีกฝ่ายในสภาแต่อย่างใด   เห็นว่าโครงการ 29 โครงการ ของ สท.ชุดก่อนเสนอไปนั้น ไม่มีรายละเอียดไม่มีแบบแนบและไม่แยกรายการ  หากปล่อยให้โครงการนี้ผ่านทาง สตง.และ ปปช. อาจจะเข้าตรวจสอบได้ และหากพบมีความผิด ทางสภาเทศบาลก็มีความผิดเช่นกัน

ยกตัวอย่าง  โครงการที่ 28 และ 29  ไม่มีการแนบเอกสารและรายละเอียดที่ชัดเจน  รวมถึงไม่แยกรายการ อย่างโครงการที่ระบุว่ามีวิศวกรควบคุมอยู่แล้ว  แต่กลับให้มีการจ้างวิศวกรมาตรวจสอบอีกคน  เป็นการสิ้นเปลืองเงินของรัฐที่ไม่จำเป็น  และเข้าข่ายถูกตรวจสอบ  ส่วนโครงการที่ 1 ถึง 27  เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก  ทาง สท.กลุ่มพลังไทยจะนำไปให้ประธานสภาฯ และให้นายกฯไปพิจารณานำเข้าสภาอีกครั้ง  


ส่วนการตัดเงินโบนัสข้าราชการและลูกจ้างนั้น  นายสุชาติ จันทร์ต๊ะวงค์  กล่าวว่า  ในเรื่องนี้ขอให้ทุกคนตั้งสติทบทวน อย่ารับข้อมูลที่ผิดจากผู้ไม่หวังดี  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลัก เพราะทุกคนไม่ใช่เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน   แต่มาทำงานเพื่อประชาชน เมื่อถูกตัดโบนัสก็กล่าวหาว่าเอียงข้าง   ยิ่งทุกวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจากโควิด ทุกคนเดือดร้อนไปหมด และขออย่าได้คิดว่า สท.กลุ่มพลังไทยเป็นใคร  เราควรมาร่วมใจกันดีกว่า 

สำหรับเงินโบนัส  ทราบข้อมูลจากแหล่งว่า ข้าราชการที่จะได้รับเงินโบนัสก้อนโตคือระดับปลัดเทศบาล  6-7 แสนบาท  ระดับ ผอ. และ รองผอ. 3-4แสนบาท  ส่วนระดับลดหลั่นลงมาคือ 5 หมื่นบาท   ส่วนลูกจ้างอยู่ที่ระดับหมื่นบาท   

อย่างไรก็ตาม  ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่า สท.ไม่ควรตัดงบประมาณที่เป็นประโยชน์ของประชาชน  การไม่มีรายละเอียดโครงการมาแสดง ก็สามารถขอดูรายละเอียดหรือตรวจสอบเพิ่มเติมได้  ส่วนเรื่องการจ่ายโบนัสนั้น ก็เป็นการพิจารณาตามลำดับขั้นและผลการทำงานต่างๆ  เป็นต้น  

          ทั้งนี้ โครงการ ในปี 63 และ ปี 64 ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอขอกันงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 46.2 ล้านบาทเศษ รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ

 

Share:

1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าเข้ามาแล้วไม่มีประโยชน์ก็ลาออก ให้คนที่เขาอยากทำงานเพื่อประชาชนจริงๆดีกว่า #อยู่ไปก็เปลืองภาษีประชาชน

    ตอบลบ

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์