วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผลิตภัณฑ์'ดอยคำ' สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน

 

จากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ทรงส่งเสริมการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทรงมีพระราชดําริให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขา และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างเป็นธรรม และแปรรูปผลผลิต ภายใต้ตราสินค้า “ดอยคํา” รวมถึงจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา โดยจัดตั้งเป็น นิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด” ดําเนินกิจการในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม”

ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานตามพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา และต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีพันธกิจหลักคือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน มาแปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง ตีตราผลิตภัณฑ์สินค้า “ดอยคำ”

ล่าสุด นายพิพัฒน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ ด้านนวัตกรรม และการผลิต ร่วมจัดโครงการสื่อสัญจร (Press Tour) ประจำปี 2565 นำคณะสื่อมวลชนเรียนรู้เส้นทางการกำเนิดดอยคำตามศาสตร์พระราชา ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน จากผลผลิตของเกษตรกรไทย กลายเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ตราสินค้าดอยคำ และการพัฒนา ต่อยอด เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน ที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ทวีศักดิ์ เลาหวิโรจน์ รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านนวัตกรรม และการผลิต)

โอกาสนี้ นายพิพัฒน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ได้เปิดโรงงานหลวงฯ ที่ 1 (ฝาง) จ.เชียงใหม่ ให้คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมโรงผลิตหลอดบรรจุน้องใหม่ล่าสุด สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งแบบหลอดและผลิตภัณฑ์ทาขนมปังแบบหลอดที่มาพร้อมดีไซน์ฝาบีบแบบใหม่ ที่ปาดง่าย กระจายได้ดี เพื่อให้ผู้บริโภคยุคปัจจุบันสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสายการผลิตล่าสุดนี้ เป็นการตอกย้ำถึงการพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย

นายพิพัฒพงศ์  กล่าวว่า ดอยคำ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งหลอด ตราดอยคำ และแยมหลอด 3 รสชาติ ได้แก่ แยมสตรอว์เบอร์รี แยมเบอร์รีรวม และมาร์มาเลดส้ม ในรูปแบบหลอดบีบ พกพาสะดวก คงรักษาสีสัน กลิ่นและรสชาติผลผลิตของเกษตรกรไทย โดยการให้ความสำคัญกับงานวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมกันนี้ เพื่อการเรียนรู้และการวิจัย ดอยคำได้ขยายพื้นที่ในส่วนของโรงเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช” โดยมีการนำเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่มาค้นคว้า ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช รวมถึงมีโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ที่ออกแบบเป็นอาคารหลังคาโค้งคลุมพลาสติกแบบน็อกดาวน์ มีจำนวนทั้งหมด 14 หลัง โดยแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตรจากดอยคำ เข้าร่วมโครงการทดลองการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม และส่วนหนึ่งดอยคำใช้ทดลองปลูกสตรอว์เบอร์รีที่ได้ปรับปรุงสายพันธุ์ด้วย

โรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช 


โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม 


สำหรับ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยากของราษฎรจากการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาและลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่และมีรายได้ที่ดีขึ้น ปัจจุบันเป็นโรงงานหลวงฯ แห่งนี้ ได้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรไทยในราคาที่เป็นธรรมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของดอยคำ 

ตอกย้ำว่า ดอยคำ” มุ่งมั่นที่จะ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

                                                                                                    กอบแก้ว แผนสท้าน...เรื่อง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์