วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

สภาผู้บริโภค จ.ลำปาง เผย 8 เดือน ได้รับร้องเรียน 116 เรื่อง มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 


ขณะที่สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยภาคเหนือเจอทั้งหลอกขายสินค้าออนไลน์ ประกันภัย และสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เร่งสมาชิก 271 องค์กรเข้ามาช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2565 ที่โรงแรมรีเจ้นท์ลอด์จ    อ.เมือง จ.ลำปาง ได้จัดประชุมสภาผู้บริโภค จ.ลำปาง “พลังองค์กรผู้บริโภคลำปาง กับการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค” โดยมี พระสาธิต ธีรปัญโญ ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดลำปาง  นายสมศักดิ์ ชมภูบุตร หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.ลำปาง และหน่วยประจำ จ.ลำปางของสภาองค์กรของผู้บริโภค พร้อมด้วยเครือข่ายสมาชิกของ จ.ลำปาง เข้าร่วม   


นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สภาผู้บริโภค จ.ลำปาง ทำหน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคใน จ.ลำปาง ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอแนะนโยบายมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การเงินการธนาคาร, อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ, การสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ, สินค้าและบริการ, บริการสุขภาพและสาธารณสุข, บริการสาธารณะ (พลังงาน), ที่อยู่อาศัย, ขนส่งและพาหนะ

          ซึ่งในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันที่15 ก.ค. 2564 ที่สภาองค์กรของผู้บริโภค ออกประกาศให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.ลำปาง เป็นหน่วยงานประจำ จ.ลำปาง ของสภาองค์กรผู้บริโภค มาจนถึงวันที่ 15 มี.ค.2565 ทางศูนย์ฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 116 เรื่อง โดยเรื่องที่ร้องเรียนมากที่สุด เกี่ยวกับด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40.3 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด รองลงมาเป็นการร้องเรียนด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข 40 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32.2          พระสาธิต กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายสภาผู้บริโภคจังหวัดลำปาง ยินดรับใช้พี่น้องประชาชน ฝากถึงชาวลำปางว่าหากมีเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคทั้ง 8 ด้าน แจ้งมายังเครือข่ายองค์การ และหน่วยประจำจังหวัดลำปางได้  เรามีเครือข่ายร่วมมือกัน ร่วมกับภาครัฐหลายองค์กร ถือว่าเราได้ทำงานกันก้าวหน้าไปหลายเรื่องด้วยกัน

ด้านนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค   กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในพื้นที่ภาคเหนือ ว่าไม่ได้แตกต่างจากสถานการณ์ผู้บริโภคในพื้นที่ต่างจังหวัดอื่นๆที่ เผชิญกับปัญหาการซื้อขายออนไลน์   ปัญหาเรื่องของประกันภัย และปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์ทางการเกษตร 

ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคในพื้นที่ภาคเหนือที่มีหน่วยประจำจังหวัดที่แข็งแกร่ง เช่น ใน จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน กำลังเร่งทำงานกับสมาชิก  ที่มีมากว่า 271 องค์กร ให้เข้ามาทำงานในเรื่องประเด็นปัญหาดังกล่าว ให้เป็นที่พึ่งของผู้บริโภค และสามารถแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดได้        เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค   ยังกล่าวอีกว่า  สภาองค์กรของผู้บริโภค โดยเฉพาะหน่วยประจำจังหวัด กำลังพยายามที่จะยกระดับสมาชิก ให้สามารถทำงานเป็นหน่วยประจำจังหวัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ ซึ่งผู้บริโภคที่มีปัญหา สามารถร้องเรียนหน่วยประจำจังหวัดให้แก้ปัญหาได้ทันที

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์