วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กาชาดลำปาง มอบทุนการศึกษาและจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนใน อ.แม่เมาะ เกือบ 1 แสนบาทนางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบจักรยาน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษา  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2565  ที่ผ่านมา  ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง     โดยมีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ แม่เมาะ ร่วมกิจกรรม

11572

11574


ในส่วนของพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ได้รับจัดสรรรถจักรยาน  จำนวน  20 คัน ๆ ละ 2,500  บาท  เป็นเงิน  50,000  บาท  และได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน  25 ทุน เป็นเงิน  35,000  บาท  แยกเป็น  ระดับประถม 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน  10,000  บาท   ระดับมัธยม 10 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน  15,000  บาท  และระดับปริญญาตรี  5  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000  บาท 


11573

11576


ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ได้จัดทำโครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน  ประจำปี  2565 มอบรถจักรยานรวมทั้งสิ้น  260 คัน ๆ ละ 2,500  บาท รวมเป็นเงิน  650,000 บาท และโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2565  รวมจำนวน  365  ทุน เป็นเงิน  500,000  บาท   แยกเป็น ระดับประถม 160 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 160,000  บาท  ระดับมัธยม 140 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน  210,000  บาท  และระดับปริญญาตรี 65  ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 130,000  บาท 


11575
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์