วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงาน ธ.ก.ส.ลำปาง เดินหน้าโครงการมหกรรมแก้ไขหนี้เกษตรกร ประจำปี 2565 ลำปางมีเกษตรกรประสบปัญหากว่า กว่า 70,000 ราย        นายกัญจน์  วนสัณฑ์วงกต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง เดินหน้าโครงการมหกรรมแก้ไขหนี้เกษตรกรประจำปี 2565 ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมทั้งภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ประกอบไปด้วยโครงการชำระดีมีคืน, โครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือน และมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน โดยลดภาระการชำระดอกเบี้ยให้บางส่วนและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพตามความสมัครใจ ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
        สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ทั้งเกษตรกร บุคคลผู้ประกอบการและสถาบันที่มาชำระหนี้กับธนาคารในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้สิทธิในการลดดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดแล้วแต่สิทธิประโยชน์ของลูกหนี้แต่ละรายที่ได้รับ โดยจะนำดอกเบี้ยที่ได้ลดมาตัดหนี้ชำระต้นเงินสัญญาที่ได้รับชำระหนี้กรณีไม่มีหนี้คงเหลือจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไป และมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนลูกค้าจะได้รับสิทธิในการลดอัตราดอกเบี้ยและปรับตารางการชำระหนี้ใหม่ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของลูกหนี้ โดยสามารถขยายระยะเวลาชำระหนี้ได้ถึง 20 ปี

        ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า มหกรรมแก้ไขหนี้เกษตรกรของ ธ.ก.ส.จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 70,258 ราย รวม 3,333.3 ล้านบาท

        ทั้งนี้  ลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา รวมทั้งจุด Mobile Banking Unit ที่จะออกให้บริการทางการเงินเคลื่อนที่แก่ลูกค้าในชุมชนเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์