วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขนส่งลำปางเชิญร่วมประมูลเลขสวยรถกระบะ ครั้งที่ 4 หมวดอักษร “ผก” แผ่ไพรศาลบารมี กิจการดีทวีผล

 นางสาวสุชาดา  พฤกษะวัน  ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กำหนดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน    (เลขสวย) ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) หมวดอักษร ผก จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com  ตั้งแต่บัดนี้และปิดประมูลวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   ซึ่งเป็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ครั้งที่ 4  ของจังหวัดลำปางการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวเป็นการประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบกำหนดช่วงเวลา       ซึ่งผู้สนใจสามารถเสนอราคาประมูลได้ 2 แบบคือ แบบเสนอราคาแข่งขันกับผู้ประมูลรายอื่นด้วยตนเอง  โดยระบบ จะนำราคาที่ผู้เสนอแสดงให้ผู้ประมูลรายอื่นทราบผ่านทางเว็บไซต์  และหากมีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่า     ผู้ประมูลรายเดิมก็สามารถเสนอราคาใหม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลเลขนั้น ๆ   ทั้งนี้  เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลหมายเลขใด หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาที่แสดงเป็นเวลาต่อเนื่อง 20 วินาที  ให้ถือว่าผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในขณะนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลสำหรับหมายเลขทะเบียนรถนั้น

 และแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Maximum bid)  โดยผู้ประมูลจะเข้าไปเสนอราคาสูงสุดที่คิดว่าตนเองรับได้ไว้ล่วงหน้า และระบบจะดำเนินการประมูลและเพิ่มราคาไปตามลำดับราคาที่เพิ่มขึ้นของแต่ละครั้งของกลุ่มหมายเลข  จนกว่าจะไม่มีผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่าหรือถึงราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลตั้งราคาไว้  หากไม่มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลตั้งราคาไว้ (Maximum bid)  จะถือว่าผู้ประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าเป็นผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียนรถนั้น 
ทั้งนี้  ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเถิน สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแจ้ห่ม สำนักงานขนส่งสาขาอำเภองาว  โดยติดต่อได้ในวันเวลาราชการ หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์  www.tabienrod.com  พร้อมวางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสดหรือโอนเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด  สาขาลำปาง บัญชี กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง (รถกระบะ) เลขที่ 984-0-92658-6
 รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  นำไปใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน  ดังนั้น  ผู้ชนะการประมูลจึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณะกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและยังได้ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ฝ่ายทะเบียนรถ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5143 , 0 5426 5140 หรือ โทรสายด่วน 1584 Facebook: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์