วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพลังงาน ประชุมติดตามการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน อ.แม่เมาะ            วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการจากส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 และผ่านระบบสื่อสารทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นประธานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ/การอนุมัติบัญชีประเมินราคาที่ดิน ทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องจากราษฎร

287263397_3235423790036386_1501738219605740675_n

286927227_3235423680036397_3136684305618359204_n

            ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎรอพยพ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จ่ายค่าทดแทนฯ ไปแล้วจำนวน 190 ราย คิดเป็น 64.62% จากบัญชีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎรฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งหมด 294 ราย ส่วนที่เหลือคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565

          สำหรับการพิจารณาอนุมัติบัญชีทรัพย์สินประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรอพยพ 5 หมุ่บ้าน (บัญชีที่ 23-38) ราษฎรกลุ่มที่ 2 ที่ประชุมรับทราบว่าคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้านได้ให้ความเห็นชอบ จำนวน 197 ราย จำนวน 346 แปลง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และจะจัดทำประกาศแจ้งให้ราษฎรทราบต่อไป

286927227_3235423680036397_3136684305618359204_n

          ในขณะที่ การพิจารณาอนุมัติบัญชีทรัพย์สินประเมินราคาที่ดินและทรัพย์สินฯ ราษฎรกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีที่ดินเกี่ยวข้องกับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิประมาณ 450 รายนั้น เบื้องต้นมีผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศพบราษฎรครอบครองทำประโยชน์เต็มพื้นที่จำนวนประมาณ 390 ราย ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการให้ได้ร้อยละ 80 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ซึ่งอาจมีระยะเวลาคลาดเคลื่อนจากเหตุสุดวิสัยบ้าง อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

           นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาการดำเนินงานอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ทั้งการทบทวนคำอุทธรณ์ราษฎรอพยพ การจ่ายเงินทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน กรณีที่กลุ่มราษฎรบ้านห้วยคิงไม่ขอรับแปลงจัดสรร และราษฎร (ขายที่ดิน/ไม่ขอรับค่าทดแทน/ขอยกเลิกบางแปลง) รวมทั้งได้มีการมอบหมายส่วนราชการ หน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขหรือตอบสนองตามข้อเรียกร้องของราษฎรผู้อพยพ ต.บ้านดง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

286971215_3235424223369676_4386725472269608492_n
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์