วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติอำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” บนพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล

 


วันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติอำเภอเมืองลำปาง  โดยนายเมธา สินธุชัย พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคีบนพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล   

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย

1) กิจกรรมเอามื้อ เอาม่วน ชวนทำ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ปรับคลองไส้ไก่ ทำฝายกั้นน้ำ และทำน้ำหมักรสจืด

2) กิจกรรมเอามื้อ เอาม่วน ชวนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย การแปรรูปด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และการเผาถ่านถัง 200 ลิตรแบบประสิทธิภาพสูง ลดใช้พลังงาน
3) กิจกรรมเอามื้อเอาม่วน ไม่กวนเจ้าบ้าน การขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนต้องช่วยกัน ลดภาระเจ้าของแปลง โดยสมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมห่ออาหาร ใส่ปิ่นโต  มาทานข้าวด้วยกัน และเตรียมของตามที่สมาชิกเครือข่ายมี เช่น พันธุ์ไม้ พืชผัก อาหาร เพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปัน

4) กิจกรรมเอามื้อ เอาม่วน ชวนทำอาหาร กิจกรรมย่อยประกอบด้วย การตกปลาจากสระ เพื่อประกอบอาหาร ปิ้งปลา เผาปลา และทำส้มตำกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมสำคัญตามแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลที่แสดงให้เห็นถึง  การร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่เป็นกระบวนการทำงาน ทำแบบคนจนเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแต่ละแปลง จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี

ทั้งนี้ ครัวเรือนต้นแบบ ยังได้กล่าวว่า เพราะอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข ทำให้ตน หันมาสู่ เส้นทาง เกษตรพอเพียงตามปราชญ์พระราชา
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์