วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต" และงานมหกรรมสมุนไพรนายสันติ รังษิรุจิ รอง ผวจ.ลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต"Innovative Education and Research for Future Sustainable Development เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

 

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน" พร้อมทั้งการเสวนาวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยหัวข้อ "ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรต้านภัยโควิด" โดย ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิง สยมพร ศิรินาวิน รศ.ดร.เภสัชกรหญิง อรุณพร อิฐรัต คุณพรณารายณ์ สมสัตย์ อาจารย์มานพ ประโลมรัมย์  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.นวลจันทร์ ใจอารีย์ อาจารย์ประจำสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
พร้อมกันนี้ มีการงาน "มหกรรมสมุนไพรจังหวัดลำปาง" โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสมุนไพร และนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง การให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและศาสตร์แพทย์พื้นบ้านจังหวัดลำปาง รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ อีกทั้งยังจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยจังหวัดลำปาง ณ อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์