วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เช็คสิทธิและวันลงทะเบียนคละครึ่งเฟส 5


โครงการคนละครึ่ง เฟส5 ใช้จ่ายจากภาครัฐในอัตรา 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ให้วงเงินไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.65 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5

ประชาชนที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สามารถยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.65 และต้องใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการ ภายใต้โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 14 ก.ย.65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ

ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 65 โดยหากเป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการของรัฐที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน”เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชัน”เป๋าตัง” หรือ www.คนละครึ่ง.com ส่วนประชาชนอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์