วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

น.ศ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ลป. รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ


น.ศ.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ลป. รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่
29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่า นายธารเทพ สิทธิพุทธ และนายจักรกฤษณ์ แพทย์รักษา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง


การแข่งขันครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 25 สาขา แบ่งพื้นที่จัดการแข่งขันตามกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง ได้จัดแข่งขัน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) เป็นการส่งเสริมให้แรงงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว และแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้มากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการปรับตัวและพัฒนาด้านฝีมือแรงงานให้สามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยนักศึกษาดังกล่าวเป็นตัวแทนในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับประเทศต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์