วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ทรงผมสั้นติดติ่งหูกลายเป็นตำนาน 123 ปี โรงเรียนบุญวาทย์ฯ ปรับระเบียบใหม่ ให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้           เมื่อวันที่  27 ก.ย.65  ที่ผ่านมา  นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้ลงนามออก ระเบียบโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2565

           โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

           ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 27เดือน กันยายน  2565  จึงวางระเบียบไว้ โดยสรุปได้ว่า 

          นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จะต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้ 

          นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไว้ทรงผมสั้นด้านหลังและด้านข้างเกรียน หรือไว้รองทรงยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร   ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้ทรงผมสั้นด้านหลังและด้านข้างเกรียนหรือไว้รองทรงสูงยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร

          สำหรับนักเรียนหญิง ระบุว่า  ทั้งนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้ทรงผมสั้นความยาวไม่เกินริมฝีปาก หรือไว้ยาวได้ไม่เกินกลางหลัง กรณีไว้ยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อยพร้อมผูกริบบิ้นสีแดงขนาดความกว้าง 1 นิ้ว ไม่เกิน 2 นิ้วและไม่มีลวดลาย  

          โดย นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน 10 ข้อด้วยกัน ก็คือ  ห้ามดัดผม  ห้ามย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม  ห้ามไว้หนวดหรือเครา  ห้ามซอยผม ห้ามไว้ผมหน้าม้า   ห้ามเปียผม มัดแกละหรือมัดจุก ห้ามติดกับที่ไม่ใช่สีดำและมีลวดลาย   ห้ามสวมที่คาดผม และ การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

           หากนักเรียนมีเหตุผลความจำเป็นได้รับการยกเว้น เช่น ต้องไว้ทรงผมเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน  หรือไว้ทรงผมตามคำขอ ของครูประจำวิชาหรือผู้ปกครอง  ทั้งนี้  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี

            สำหรับการออกระเบียบครั้งนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับทรงผมของเด็กนักเรียนหญิง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพราะจะเห็นภาพว่าเด็กนักเรียนหญิงบุญวาทย์ฯต้องผมสั้นติดติ่งหูมายาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์   การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงนับเป็นรอบ 123 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเลยก็ว่าได้ 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์