วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

รร.สาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมตานก๋วยสลากน้อย ประจำปี 2565 และกิจกรรม Project Approach

 


อ.ดร.สมศักดิ์  ก๋าทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ชมรมผู้ปกครองและครู เครือข่ายชุมชนสัมพันธ์จัดกิจกรรมตานก๋วนสลากน้อย  ประจำปี 
2565  และกิจกรรม Project Approach เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2565  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือประเพณีกิ๋นข้าวสลาก เป็นประเพณีทำบุญโดยมิได้เลือกเจาะจงพระภิกษุสามเณรูปใดรูปหนึ่งของชาวบ้านล้านนา ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับประเพณีถวายสลากภัตของชาวไทยภาคกลาง หากทางล้านนานิยมเป็นการทำบุญจตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์
  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางพร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรม 
Project Approach  การนำเสนอผลงานการเรียนรู้  ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนมัธยมวิทยา ร่วมสังเกตการณ์ และมีผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า  211 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์