วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ขนส่งลำปางลุยอบรมผู้ขับขี่รถรับส่งนักเรียน พร้อมตรวจสภาพรถให้ใช้งานถูกต้อง มีความปลอดภัย

 

          วันที่ 29 ต.ค.65  ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง เป็นประธาน จัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  โดยการอบรมผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถเพื่อการรับจ้างรับส่งนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับส่งนักเรียน  ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อการรับส่งนักเรียนได้อย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย  สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  โดยมีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถฯ เข้าร่วมประมาณ 100 คน 

       

       สำหรับการอบรม จะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ในเดือนตุลาคม 65 และ เดือนพฤษภาคม 66  โดยจะมีการ รับและตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ   การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ   อบรมให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ  และการพิจารณาอนุญาตตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

          ทั้งนี้  ที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับจ้างรับส่งนักเรียน โดยไม่มีการปรับปรุงสภาพรถให้เหมาะสมและปลอดภัย  รวมถึงมีการแก้ไขดัดแปลงสภาพตัวรถที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง   กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียนให้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง   โดยอนุญาตให้นำรถที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน  12 คน ทั้งรถสองแถวและรถตู้มาใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนได้   โดยต้องมีการรับรองการใช้รถดังกล่าวจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ซึ่งต้องได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

เช่น  ห้ามติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกรอบคัน ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรง และต้องไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสารเด็ดขาด   กรณีเป็นรถสองแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น และต้องนำรถเข้าตรวจสอบ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ใน เขตพื้นที่ ซึ่งจะได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว คือ ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น  
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์