วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สุดปลื้มราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 816 ราย รับมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการช่วยเหลือให้รับที่จัดสรรการอพยพราษฎร

 

ผู้ว่าฯ ลำปาง เป็นประธานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการช่วยเหลือให้รับที่จัดสรรการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดงรวม 816 ราย วอนพี่น้องหวงแหน-ปกปักรักษาให้อาศัยและทำกินได้สืบชั่วลูกหลาน เหตุพื้นที่ที่รัฐจัดสรรเริ่มหายาก ขณะที่ นอภ.แม่เมาะ เผยความคืบหน้าราษฎรอพยพได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินฯ ไปแล้วกว่าร้อยละ 70 และเริ่มเข้ามาก่อสร้างที่อยู่อาศัยแล้วกว่าร้อยละ 50

 


            นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการช่วยเหลือให้รับที่จัดสรรการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีราษฎรจำนวน 816 ราย เข้ารับมอบ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่ง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร พร้อมด้วย นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
            นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้าอยู่อาศัยเริ่มจะหายากมากขึ้น เพราะจำนวนราษฎรของประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่จำนวนที่ดินยังคงมีอยู่เท่าเดิม จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้หวงแหนที่ดินของตนเอง อย่าได้ไปจำหน่าย จ่ายโอน ขอให้ปกปักรักษาให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้สืบชั่วลูกหลานสืบไป ขณะเดียวกัน ยังขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่าพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการช่วยเหลือให้รับที่จัดสรรการอพยพราษฎร  4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันนี้ทั้ง 816 ราย ได้แสดงถึงว่ารัฐได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรอีกส่วนหนึ่งด้วย             นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบในหลักการให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปยังพื้นที่รองรับการอพยพ โดยจัดสรรให้แก่ราษฎรครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ และสภาพภูมิประเทศ

            ในส่วนของราษฎร 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1 , บ้านดง หมู่ที่ 2 , บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และ บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดง คณะอนุกรรมการจัดสรรก่อสร้างวัด โรงเรียน สาธารณูปโภคอ่างเก็บน้ำ และระบบชลประทานในพื้นที่จัดสรร ได้จัดเตรียมพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพร้อมที่จะรองรับการเข้าอยู่อาศัยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ได้มีประกาศผู้มีรายชื่อที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎร และจับฉลากเพื่อรับแปลงจัดสรรที่ดินอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ปัจจุบันราษฎรที่อพยพได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง ไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ราษฎร และได้เริ่มเข้ามาก่อสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 50


            
ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการช่วยเหลือให้รับที่จัดสรรการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 816 ราย  ประกอบด้วย  

·         ราษฎรอพยพบ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 1 จำนวน 263 ราย     

·         ราษฎรอพยพบ้านดง  หมู่ที่ 2 จำนวน 157 ราย   

·         ราษฎรอพยพบ้านสวนป่าแม่เมาะ  หมู่ที่ 7  จำนวน 190 ราย  

·         ราษฎรอพยพบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 8 จำนวน 206 ราย   

            สำหรับในการจัดงานครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้รับการสนับสนุนสถานที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล    บ้านดง ส่วนเจ้าหน้าที่จัดงาน ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์