วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้ตรวจการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง..ออกตรวจสอบ กำกับ และดูแลรถรับส่งนักเรียนในเขตอำเภอเมืองลำปางระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง สขจ.ลำปาง ออกตรวจสอบกำกับ และดูแลรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้เป็นรถรับส่งนักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองลำปาง เพื่อตรวจสอบรถที่ไม่ได้ขออนุญาตฯ อย่างถูกต้อง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป
        ซึ่งก่อนหน้านี้ วันที่ 29 ต.ค.65 ที่ผ่านมา  สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  นำโดยนางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 โดยการอบรมผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถเพื่อการรับจ้างรับส่งนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับส่งนักเรียน  ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด

         มีการ รับและตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ   การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ   อบรมให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ  และการพิจารณาอนุญาตตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักเรียน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์