วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กฟผ.แม่เมาะจับมือสถาบันอาชีวภาคเหนือ เตรียมต่อยอดโครงการดัดแปลงรถไฟฟ้า พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ EEC

 


เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุมกับคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่, วิทยาลัยเทคนิคลำปาง, วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง, วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการเดินเครื่องอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) โดยตั้งเป้าพัฒนาและต่อยอดสร้างบุคลากรอาชีวศึกษาในภาคเหนือ ให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงรองรับตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเพิ่มโอกาสการสร้างแรงงานเข้าสู่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานที่มีศักยภาพด้านยานยนต์สมัยใหม่จำนวนมาก

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมมือ กับ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV จัดตั้งศูนย์อบรมดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า อ.แม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 โดยถ่ายทอดความรู้ด้านยานยนต์ดัดแปลงให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้ดัดแปลงรถมอเตอร์ไซด์แล้วเสร็จ 4 คัน และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่แล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกรมการขนส่ง จากนั้น จะนำรถมอเตอร์ไซด์ที่ดัดแปลงแล้ว ไปแสดงในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่ 18 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 และ 19-20 พฤศจิกายน นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ชมผลงานจริง ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอีกทางด้วย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์