วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กมธ.ที่ดิน จี้ สปก.เร่งส่งพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้ เพื่อเพิกถอนป่าโดยเร็วภายใน 1 เดือน เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านฉลองราช และเร่งนำเรื่องเวียงหงส์เข้า ครม.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของราษฎรในพื้นที่ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (ผ่านระบบ Zoom) ที่ห้องประชุมเขลางค์นคร ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ผ่านมา


โดยการประชุม มีนายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  อธิบดีกรมป่าไม้   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตัวแทนจากภาคประชาชน ประกอบด้วย นายสมบัติ  ขุนพินิจ นายก อบต.สบป้าด  นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์  ประธานเครือข่าวสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ   และชาวบ้านจากบ้านฉลองราช และบ้านเวียงหงส์ล้านนา ผู้ได้รับผลกระทบ  ซึ่งได้มีการติดตามความคืบหน้ากรณีแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในแปลงรองรับการอพยพบ้านฉลองราชหมู่ 8  ต.สบป้าด และ บ้านเวียงหงส์ล้านนา หมู่ 12  ต.เมาะหลวง อ.แม่เมาะ.จำปาง

          นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก กฟผ.ได้มีการขยายเหมืองเข้ามาใกล้ที่อยู่อาศัยเดิมของชาวบ้าน และได้มีการอพยพชาวบ้านออกไปเช่าพื้นที่ป่าสงวนอยู่ ตลอดระยะเวลา 30 ปี จนกระทั่งหมดสัญญา ก็ปล่อยลอยแพชาวบ้าน แม้จะมีมติ ครม.ให้ออกโฉนดที่ดินในแปลงพื้นที่รองรับให้ แต่กลับจะมายัดเยียดที่ดิน คทช.ให้กับชาวบ้าน จึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิของตัวเองที่หายไป ซึ่งเป็นความเจ็บช้ำน้ำใจของผู้ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด

          กรณีบ้านเวียงหงส์ล้านนาติดปัญหาที่ไม่ได้มีมติ ครม.ระบุไว้ว่าให้มีการออกเอกสารสิทธิ์  เช่นเดียวกับบ้านฉลองราช ที่เพิกถอนป่าแล้วออกโฉนดได้เลยเพราะมีมติ ครม.รองรับ  ซึ่งหวังว่าการประชุมจะนำไปสู่การแก้ปัญหานำเรื่องของหมู่บ้านเวียงหงส์ล้านนา ให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านด้วย

          ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า    จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจในพื้นที่ต่างๆ ขณะนี้มติ ครม. การอพยพครั้งที่ 6 บ้านฉลองราช แบ่งเป็นพื้นที่ 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน และ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ สปก.   ขณะนี้ได้นำเรื่องเสนอไปยัง สปก.อยู่ระหว่างขอคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้   เพื่อให้สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ดำเนินการเพิกถอนป่า ขอออกเป็นเอกสารสิทธิ์ต่อไป  แต่มีปัญหาคือการแสดงสิทธิ์ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง จังหวัดจะตรวจพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองที่ดินอีกครั้ง 

    สำหรับมติ ครม.การอพยพ ครั้งที่ 5  หมู่บ้านเวียงหงส์ล้านนา ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนและไม่ได้สิทธิ์ครอบครอง  ซึ่ง กฟผ.ไม่ได้มีการจ่ายค่าชดเชยค่าต้นไม้และค่าที่ดิน   ในเบื้องต้นจังหวัดรวบรวมข้อมูลนำเสนอสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว  ขึ้นอยู่กับ มติ ครม.จะพิจารณาอย่างไรต่อไป  ทางจังหวัดพร้อมรับไปดำเนินการ  

นางมะลิวรรณ  กล่าวเพิ่มเติม ขอให้เร่งทำการเพิกถอนที่ดินก่อน การจะพิสูจน์สิทธิครอบครองค่อยมาดำเนินการในภายหลัง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการออกเอกสารสิทธิ์ เพราะมีมติ ครม.รองรับอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีได้ข้อสรุป ในส่วนของบ้านเวียงหงส์ล้านนา  ให้ คกก.จังหวัดตั้งเรื่องสรุปส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ภายใน 30 วัน  เพื่อเสนอเรื่องนำเข้า ครม.ขอความเห็นชอบเพิกถอนป่า และออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้าน  โดย กมธ.ที่ดิน จะออกหนังสือข้อเสนอแนะไปให้จังหวัดลำปางต่อไป 

สำหรับบ้านใหม่ฉลองราช ให้ทาง สปก.เร่งส่งเรื่องถอนพื้นที่ส่วนทับซ้อนให้กรมป่าไม้ให้เพื่อเพิกถอนป่าแล้วเสร็จภายใน 1 เดือนShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์