วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันสุดท้ายการแสดงความคิดเห็นรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประชาชนมายื่นโหวตรูปแบบที่ 3 ขณะที่ก่อนหน้านี้มีมายื่นโหวตทั้งแบบที่ 1 และ 2 ส่ง กกต.กลางพิจารณาวันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2566 เวลา 10.00 น.ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อำเภองาว อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง ประมาณ 50 คน  นำโดยนายธนวัฒน์ ขาวอ่อน นางสาวอริศา ชัยนุวงศ์  เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เพื่อที่จะยื่นซองเอกสารในการเสนอ ลงชื่อข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดลำปางที่เสนอมา 3 รูปแบบ อยู่ระหว่างขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมืองและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เป็นวันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น  

โดยชาวบ้านได้เดินถือป้ายข้อความต่างๆ เช่น ชาวบ้านไม่เอารูปแบบ 1 จะเอาแบบเดิมคือรูปแบบที่ 3 เท่านั้น  การแบ่งเขตไม่เชื่อมต่อกันดันเอาบ้านค่า บ้านเอื้อม บ้านเป้า ที่อยู่เขตอำเภอเมืองลำปาง มากั้นระหว่างอำเภอเมืองปาน อำเภอห้างฉัตร ยากต่อการทำงาน ประชาชนสับสนในเขตเลือกตั้งไม่มีการทำประชาพิจารณ์ ไม่มีประกาศให้รับทราบ และอื่นๆอีกหลายข้อความ ทั้งคัดค้านการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.รูปแบบที่ 1 และสนับสนุนการแบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบที่ 3  

โดยมี นายเฉลิม ชลพล หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม กกต.ลำปาง รักษาราชการแทน ผอ.กกต.ลำปาง  เชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าไปยังประชุม กกต.ลำปาง เพื่อสรุปและชี้แจงเหตุผลต่างๆก่อนที่จะไปทำความเข้าใจแก่กลุ่มชาวบ้านที่เดินทางมาครั้งนี้

สำหรับจังหวัดลำปาง มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 4 เขตเลือกตั้ง มีรูปแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดลำปาง 3 รูปแบบ   โดยที่ผ่านมา มีทั้งกลุ่มที่สนับสนุน และคัดค้านการแบ่งเขตในรูปแบบต่างๆ มายื่นแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเห็นด้วยกับรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2  ซึ่งการเสนอข้อรับฟังทั้งหมด กกต.ลำปาง จะส่งไปยัง กกต.กลาง เพื่อพิจารนาอีกครั้งShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์