วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566

สภาเกษตรกรลำปาง นับถอยหลังเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด เร่งรณรงค์ เชิญชวนเกษตรกรตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ 19 มีนาคม 2566


นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เผยว่าตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  โดยการเลือกตั้งสภาเกษตรกรพื้นที่จังหวัดลำปางมีเขตเลือกตั้ง 16 เขต หน่วยเลือกตั้ง 214 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 252,831 คน  บรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างมีความตื่นตัวแต่ยังต้องเร่งทำงานรณรงค์ ให้เกษตรกร ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ ใน 6 อำเภอ คือ  1. อำเภอเมืองปาน   มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 16,031 คน  มีผู้สมัครสองรายคือ เบอร์ 1 นายอุทัย  ต้อนรับ เบอร์ 2 นายบุรินทร์  คิดลึก 


2. อำเภอเมืองเขต2   พื้นที่ (ต.กล้วยแพะ ต.ชมพู ต.บ่อแฮ้ว ต.บ้านเป้า ต.บ้านเอื้อม ต.ปงแสนทอง ต.พระบาท ต. เวียงเหนือ ต.สบตุ๋ยต. สวนดอก ต. หัวเวียง) เบอร์ 1 นายธีรพล  รัตนภักดี เบอร์ 2 นายสถิตย์   ขจรไชยเดช เบอร์ 3 นายอาณัติ   ฝั่นจักสาย เบอร์ 4  สิบเอก บุญเสริม  ดีผิว     

3. อำเภอเกาะคา มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  16,658 คน  เบอร์ 1นางสายจิตร    ไพฑูรย์ เบอร์ 2 นายเกรียงไกร  จำปา เบอร์ 3 นายพรภิรมณ์   จารุจารีต 

4. อำเภอห้างฉัตร มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  14,356 มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายธีรภัทร  คำสม

5. อำเภอเสริมงาม มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 19,768 คน  เบอร์ 1  นายน้อย   ปุกปนันท์ เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีศิรปัญจพล  พงสินพุฒิภาภัทร เบอร์ 3 นายเอกดนัย  ใจกันทา

6. อำเภอแม่พริก อำเภอแม่พริก มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 8,567 คน  มีผู้สมัครสองรายคือ เบอร์ 1  นายบุญธรรม   เบอร์ 2  สมใจ  นายณรงค์ศักดิ์  อบหอม 

ส่วนพื้นที่ อำเภอ เมืองเขต 1 อำเภอแม่เมาะ ,อำเภองาว ,อำเภอแจ้ห่ม , อำเภอวังเหนือ อำเภอเถิน,อำเภอแม่ทะ อำเภอสบปราบ ไม่มีการเลือกตั้งเนื่องจาก แต่ละเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครเพียงรายเดียว  

ทั้งนี้เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านและขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง ใกล้บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์