วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566

14 นโยบายพรรคเสรีรวมไทย เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทย 

1. จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกิน  ให้ประชาชน

-ปฏิรูปการใช้ที่ดินของรัฐ แก้ปัญหาแนวทับซ้อนที่ดินทำกิน

-ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดที่ค้าขายให้คนจนในเมือง

-และชนบท และจัดที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตกร

 

2.บัตรประชาชนใบรวมบัตรสิทธิ์การรักษาทุกใบให้เป็นบัตรเดียวกัน

-ทุกโรคที่บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท สามารถขอการรักษาได้

-ขอรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ได้โดยไม่จำกัดพื้นที่เดียว รักษาฟรีทั่วไทย


3. เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี และยกเลิกหนี้ กยศ.

 

4.บำนาญประชาชน 3,000 บาท / เดือน

- ปัจจุบันผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้เบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท / เดือน และขยับขึ้น 100 บาททุกช่วง 10 ปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันวัยเกษียณอายุของคนไทย หากประชาชนได้เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท / เดือน จะช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีวิตได้มากยิ่งขึ้น


5.เบี้ยผู้พิการ 3,000 บาท / เดือน

- ปัจจุบันเบี้ยคนพิการ เดือนละ 800 บาท คนพิการทั้งประเทศ มีประมาณ 2 ล้านคน เดิมเป็นภาระงบประมาณ 1.2 หมื่นล้าน / ปี  จะต้องเพิ่มงบประมาณส่วนนี้เป็น 3.6 หมื่นล้าน / ปี หากผู้พิการได้เบี้ยผู้พิการ 3,000 บาท / เดือน จะช่วยเหลือประชาชนในการดำรงชีวิตได้มากยิ่งขึ้น


6. ยาเสพติด เป็น 0(ศูนย์)

- ต้องจริงจัง เป็นวาระแห่งชาติ บูรณาการทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง และมีบทลงโทษที่รุนแรง ทั้งต่อผู้ขาย ผู้เสพ ผู้สนับสนุน และผู้รับประโยชน์ทั้งข้าราชการและนักการเมือง


7. ปราบทุจริต พิชิตคนพาล อภิบาลคนดี คืนงบประมาณให้ประชาชน

- งบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 มีจำนวน 3.185 ล้านล้านบาท หากแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้ เราจะมีงบสำหรับการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการประชาชน

 

8. ปฏิรูปตำรวจ เพื่อประชาชน กู้วิกฤตศรัทธาตำรวจอาชีพ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

นโยบายพรรคเสรีรวมไทย "ปฏิรูปตำรวจ เพื่อประชาชน กู้วิกฤตศรัทธาตำรวจอาชีพ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์"

- แก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2565

- ก.ตร.มาจากการเลือกตั้ง

- ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนต้องจบปริญญาตรี

- แยกงานป้องกันออกจากงานปราบปรามโดยเด็ดขาด

- ปรับปรุงงบประมาณและสวัสดิการให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

 

9. ปฏิรูปกองทัพ แก้ไข พรบ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม

- ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

- ลดขนาดกองทัพ

-ยกเลิกศาลทหาร

- ย้ายกองทัพออกจากกรุงเทพ

 

10. เก็บอาวุธ หยุดความตาย

- นำปืนในมือประชาชนคืนสู่รัฐ ปืนที่ถูกกฏหมายรับซื้อคืน ปืนที่ผิดกฏหมายนำมาให้รัฐไม่เป็นความผิด หลังจากนั้น ใครมีอาวุธปืนครอบครองต้องลงโทษรุนแรง

 

11.สร้างเขื่อน เพื่อการเกษตร ป้องกันน้ำแล้งน้ำท่วม

- สร้างเขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็กและผนังกั้นน้ำ (Flood Wall) มีวัตถุประสงค์เพื่อการจำกัดการไหลของน้ำในขณะเกิดน้ำท่วม สามารถระบายน้ำ เพื่อการเกษตรในภาวะน้ำแล้ง

 

12.น้ำมัน ไฟฟ้า ราคาถูก สำหรับประชาชน

#น้ำมัน

- ทวงคืน ปตท. ให้กลับมาเป็นของประชาชน ที่ไม่แสวงหากำไร

- ยกเลิกการอ้างอิงราคาการนำเข้าจากสิงคโปร์

- ยกเลิกการผสมเอทานอลเมื่อราคาเอทานอลสูงกว่าน้ำมัน

#ไฟฟ้า

- รื้อระบบสัญญา เอกชนกับการไฟฟ้า ที่ไม่เป็นธรรม ปราบทุจริตเชิงนโยบาย

- ควบรวมการไฟฟ้า 3 ฝ่าย

- สร้างโซล่าโรงไฟฟ้าชุมชน

 

13. เสริมสร้างประสิทธิภาพ กองทุนหมู่บ้าน

- สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน และมีกลไกในการจัดการหนี้ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อให้กองทุนเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

 

14. แก้ปัญหาประมงไทย อย่างยั่งยืน

- ยกเลิก พรก.การประมง ฉบับ คสช.

- รวมผู้เชี่ยวชาญตั้งกรมประมงทะเล

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์