วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

ผลการประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2566


ผลการประกวดเทพบุตรสลุงหลวง มีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศเทพบุตรสลุงหลวง ได้แก่หมายเลข 34 นายปรเมษฐ์ ศิลปประภา
ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมกระบวยเงิน ถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 43 นายนิวัฒน์ นาคนวล
ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 20 นายมาตาฮารี ลดากรเวทย์
ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 40 นายเจมส์ เพรลย์
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 53 นายไรอัน ปัญญา แม็คเชน
ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
ผลการประกวดเทพธิดาสลุงหลวง มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศเทพธิดาสลุงหลวง ได้แก่หมายเลข 57 นางสาวพลอยไพลิน ลิมปนเวทยานนท์
ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมมงกุฎ ถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 71 นางสาวน้ำหนึ่ง แวนเดอเวน
ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 67 นางสาวธนพร โวโลชึ่น
ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 58 นางสาวโสภิศา ทรัพย์เหม
ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 13 นางสาวสรินทร์ภัสร์ กันทะวงค์
ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลเทพบุตรเวียงละกอน ได้แก่หมายเลข 40 นายเจมส์ เพรลย์
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลเทพธิดาเวียงละกอน ได้แก่หมายเลข 2 นางสาวเอมมิกา อาจศัตรู
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลขวัญใจประชาชน เทพบุตรสลุงหลวง ได้แก่หมายเลข 24 นายภาณุเมศวร์ จาวะลา
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล
- รางวัลขวัญใจประชาชน เทพธิดาสลุงหลวง ได้แก่หมายเลข 57 นางสาวพลอยไพลิน ลิมปนเวทยานนท์
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย และป้ายรางวัล


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์