วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชาธิปัตย์ "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ส่งผู้สมัคร ปาร์ตี้ลิสต์ 98 รายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 26 พรรคที่ถูกตีแตกจากครั้งที่แล้ว จนมี ส.ส.ในรอบการเลือกตั้งปี 2562 เพียง 55 ที่นั่ง ครั้งนี้ยังมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยเสนอเป็นชื่อเดียว ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อเสนอไว้ 98 รายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ลำดับที่ 2 นายชวน หลีกภัย
ลำดับที่ 3 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
ลำดับที่ 4 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ลำดับที่ 5 นายนิพนธ์ บุญญามณี
ลำดับที่ 6 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
ลำดับที่ 7 นายนราพัฒน์ แก้วทอง
ลำดับที่ 8 นายไชยยศ จิรเมธากร
ลำดับที่ 9 นายเกียรติ สิทธีอมร
ลำดับที่ 10 นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร
ลำดับที่ 11 นางวทันยา บุนนาค
ลำดับที่ 12 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ลำดับที่ 13 ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์
ลำดับที่ 14 นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
ลำดับที่ 15 ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
ลำดับที่ 16 ดร.รัชดา ธนาดิเรก
ลำดับที่ 17 นายสุทัศน์ เงินหมื่น
ลำดับที่ 18 นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์
ลำดับที่ 19 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
ลำดับที่ 20 นายสุรบถ หลีกภัย
ลำดับที่ 21 ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต
ลำดับที่ 22 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์
ลำดับที่ 23 นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ
ลำดับที่ 24 นายวิฑูรย์ นามบุตร
ลำดับที่ 25 นายบำรุง ปิยนามวาณิช
ลำดับที่ 26 พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
ลำดับที่ 27 นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
ลำดับที่ 28 นายอรรถพร พลบุตร
ลำดับที่ 29 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง
ลำดับที่ 30 นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
ลำดับที่ 31 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย
ลำดับที่ 32 นายสุกิจ ก้องธรนินทร์
ลำดับที่ 33 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
ลำดับที่ 34 นายธนน เวชกรกานนท์
ลำดับที่ 35 นางมณทิพย์ ศรีรัตนา
ลำดับที่ 36 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม
ลำดับที่ 37 นายซารีฟุดดีน สารีมิง
ลำดับที่ 38 นางสาวเจนจิรา รัตนเพียร
ลำดับที่ 39 นายพายุ เนื่องจำนงค์
ลำดับที่ 40 นางขนิษฐา นิภาเกษม
ลำดับที่ 41 นายอรัญ วงศ์อนันต์
ลำดับที่ 42 นายธนชัย ศรีสงค์
ลำดับที่ 43 นายสมบัติ ชนะสิทธิ์
ลำดับที่ 44 นายชายพงษ์ นิยมกิจ
ลำดับที่ 45 นายสุรชัย สุริแสง
ลำดับที่ 46 นายประเสริฐ ทองนุ่น
ลำดับที่ 47 นายชัยรัตน์ โสดา
ลำดับที่ 48 นายคำนวน อินทรกุล
ลำดับที่ 49 นายทวีเกียรติ ใจดี
ลำดับที่ 50 นายกานต์ ปิงเมือง
ลำดับที่ 51 นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล
ลำดับที่ 52 นางสาวสุภาพร ราธิเสน
ลำดับที่ 53 นายภูดิส แก้วตระกูลโชติ
ลำดับที่ 54 นายมงคล สินสมบูรณ์
ลำดับที่ 55 นายเรวัตร คงชาติ
ลำดับที่ 56 นายวันชัย ก้องเจริญพาณิชย์
ลำดับที่ 57 นางผุสดี วงศ์กำแพง
ลำดับที่ 58 นายรุจชรินทร์ ทองใหญ่
ลำดับที่ 59 นายณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล
ลำดับที่ 60 นายฉัตรณพัฒน์ เทียนมงคล
ลำดับที่ 61 นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์
ลำดับที่ 62 นายชยพงศ์ สายฟ้า
ลำดับที่ 63 นายอุทัย เสน่หา
ลำดับที่ 64 นายชานน สัมพันธารักษ์
ลำดับที่ 65 นายณรงค์ ปราบปัญจะ
ลำดับที่ 66 นายนวพล สุขเกษม
ลำดับที่ 67นายสุไกร เจริญใจ
ลำดับที่ 68 นางสาวซีนัท มะหะหมัด
ลำดับที่ 69 นายศุภสิทธิ์ ลิ้มตระกูล
ลำดับที่ 70 นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
ลำดับที่ 71 นายยุทธนา เลี่ยวสมบูรณ์
ลำดับที่ 72 นายสันติชนข์ สุคนธ์ทองเจริญ
ลำดับที่ 73 นายอุดมการณ์ วรกิจ
ลำดับที่ 74 นายชิษณุชา นวลปาน
ลำดับที่ 75 นางสาวลักษณีรายา คณานุรักษ์
ลำดับที่ 76 นายบุญมี บุญมีตระกูล
ลำดับที่ 77 นายสุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์
ลำดับที่ 78 นายเนติธร พรพิทักษ์สิทธิ์
ลำดับที่ 79 นายสราวุธ ทับทอง
ลำดับที่ 80 นายพิศณุพงศ์ สิทธิโชคแก้วมูล
ลำดับที่ 81 นายสุรศักดิ์ วงค์วนิช
ลำดับที่ 82 ว่าที่ ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น
ลำดับที่ 83 ว่าที่ ร.ต.ไต้หวัน คำสร้าง
ลำดับที่ 84 พันตำรวจเอกวันชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ลำดับที่ 85 นายณัฐพัชร์ วงศ์พัฒนาธนเดช
ลำดับที่ 86 นาวาเอกประจักษ์ วังกานนท์
ลำดับที่ 87 นายวรเดช ไชยนันทน์
ลำดับที่ 88 นางสาวอุ่นเรือน สุดประเสริฐ
ลำดับที่ 89 นายบุญคง วิลัยเลิศ
ลำดับที่ 90 นายชาติ พิทยาภักดี
ลำดับที่ 91 นายณิกษ์สรรค์ เตศิริ
ลำดับที่ 92 นายปกรณ์เกียรติ ประสงค์สุข
ลำดับที่ 93 น.ส.แพญาริณธ์ เจียอัตรเตชานน
ลำดับที่ 94 นายชริน เลี้ยงกาญจนกุล
ลำดับที่ 95 นายชำนาญ เกิดโสภา
ลำดับที่ 96 นายชาณุ พีรวศิน
ลำดับที่ 97 นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ลำดับที่ 98 นายนริศ ขำนุรักษ์


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์