วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

กกพ. เคาะค่า Ft 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ประชาชนและภาคธุรกิจใช้ค่าไฟฟ้าอัตราเดียว 4.77 บาทต่อหน่วย มีผลรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566        วันที่ 22 มีนาคม 66  คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการประชุมได้มีมติให้สำนักงาน กกพ. นำค่า Ft ประมาณการงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 และแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ กฟผ. ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 กรณี ได้แก่

 

  • กรณีที่ 1 ค่า Ft เรียกเก็บ 293.60 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 6.72 บาทต่อหน่วย

 

  • กรณีที่ 2 ค่า Ft เรียกเก็บ 105.25 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.84 บาทต่อหน่วย

 

  • กรณีที่ 3 ค่า Ft เรียกเก็บ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวม 4.77 บาทต่อหน่วย

 

        จากผลการรับฟังความคิดเห็นค่า Ft จากทั้ง 3 กรณีดังกล่าว ได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่า Ft ขายปลีกสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 เป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ เท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย 

 

        ทั้งนี้ กกพ. ได้พิจารณาหนังสือยืนยันจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถึงความเหมาะสมของอัตราค่าไฟฟ้า 4.77 บาทต่อหน่วยแล้วด้วย

 

        “การพิจารณาค่า Ft งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลจริงเฉลี่ยในเดือนมกราคม 2566 หากการดำเนินการจริงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าประมาณการดังกล่าว กกพ. จะนำส่วนต่างค่าใช้จ่ายมาปรับปรุงการคิดค่า Ft ในรอบต่อๆ ไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่า Ft” คมกฤชกล่าว


ที่มา thestandard

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์