วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดการเดินรถไฟท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ สายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ - ลำปาง ไปยังพิษณุโลก)
        มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดการเดินรถไฟท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์เชิงพาณิชย์ ตามแผนงานวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ - ลำปาง ไปยังพิษณุโลก)

        วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่สถานีรถไฟนครลำปาง นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการเดินรถไฟท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์เชิงพาณิชย์และการทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ตามแผนงานวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ - ลำปาง ไปยังพิษณุโลก)

            ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรถไฟเชิงสร้างสรรค์บนฐานประวัติศาสตร์รถไฟยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวรถไฟ และศักยภาพของชุมชน ในกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบน (จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง) พ.ศ. 2566 และหน่วยทุนได้มีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยต่อเนื่องเพื่อขยายพื้นที่การวิจัยเป็น 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้จะเป็นโอกาสในการขยายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางระบบรางในอนาคตด้วย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์