วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจฯ(สสว.) ผลักดัน MSME ภาคเหนือ เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หวังดันยอด SME ลำปางโตต่อเนื่อง

 วันที่ 29 มิ.ย.66  ที่โรงแรมเวียงละกอน อ.เมืองลำปาง   สสว. จับมือ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ดำเนินการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน   พร้อมพัฒนาไมโครเอสเอ็มอีกว่า 300 รายในพื้นที่ภาคเหนือ ให้เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เสริมศักยภาพให้เข้าใจระบบ และมีแต้มต่อ 10% เพื่อเพิ่มโอกาสรับส่วนแบ่งทางการตลาด 

นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการส่งเสริม ผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566  “SME ปัง ตั้งได้คืน ปี 2พร้อมกับการรับสมัคร ผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการเลือกใช้บริการบนระบบ BDS ก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ และ สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง  หวังให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น ในปี 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดลำปาง มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างกว่า2.7 พันล้านบาท โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME กว่า 70 % หรือเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.9 พันล้านบาท โดยในปีนี้จะมีการผลักดันให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า  สสว. ได้จัดเตรียมระบบทะเบียนเอสเอ็มอี เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ (THAI SME-GP) ให้เอสเอ็มอีได้ลงทะเบียนกิจการและสินค้าหรือบริการ โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามที่ร่างกฎกระทรวงกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้ ค้นหาสินค้าหรือบริการ อีกทั้งผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว คือ การกำหนดแต้มต่อ ด้านราคาเพื่อให้เอสเอ็มอี ที่เสนอสูงกว่าราคาต่ำสุดร้อยละ 10 สามารถเป็นผู้ชนะการแข่งขันได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดของรัฐ

ทำให้วิสาหกิจทั้งรายย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลาง ได้มีโอกาสสร้างมาตรฐานสินค้าหรือบริการ เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ จะทำให้ MSME มีทักษะในการแข่งขันทั้งจากลูกค้าตลาดเดิม และลูกค้าจากภาครัฐเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง  ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาแล้ว จะสามารถนำไปใช้ในการแข่งขันในตลาดเป้าหมายเดิมและตลาดภาครัฐที่จะเข้าถึงและมีแต้มต่อ 10% ในการเป็นผู้ชนะการแข่งขันจากการขึ้นทะเทียน Thai SME-GP ของ สสว.ด้วย
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์