วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลลำปางเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเดิม ที่แผนกผู้ป่วยนอก

 

⭐️ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566  เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน 


📍เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงพยาบาลลำปาง จึงเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเดิม ที่จุด

✅ผู้ป่วยนอก 

✅ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย (เอกซเรย์) 

✅ห้องเจาะเลือด


📌📌ยกเว้น

- ผู้ป่วยที่ได้รับการติดต่อเลื่อนนัดแล้ว 

- ห้องตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC Clinic)


📍สถานที่ให้บริการ

✅ห้องตรวจอายุรกรรม หน้าอาคารสิทธิเกษม เวลา 08.00 - 12.00 น.  

✅ห้องตรวจศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด ชั้น 3 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี เวลา 08.00 - 16.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัดห้องตรวจศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด) 

✅ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย (เอกซเรย์) เวลา 08.00 - 16.00 น. 

✅ห้องเจาะเลือด เวลา 07.00 - 16.00 น.ทั้งนี้

📍ผู้ป่วยรายใหม่ทั่วไป ให้บริการ ณ ห้องตรวจนอกเวลาราชการ (หน้าอาคารสิทธิเกษม ) เวลา 08.00-12.00 น 

📍ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการ ณ ห้องฉุกเฉิน อาคารนวมินทรราชประชาภักดี 24 ชั่วโมง


☎️สอบถามเพิ่มเติม 054-237400 หรือ inbox facebook โรงพยาบาลลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์