วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566

30 ปี แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน “Ready to Zero Carbon” พร้อมรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ สัมผัสประสบการณ์ Low Carbon จริง วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นี้

 


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566  จังหวัดลําปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และหอการค้าจังหวัดลําปาง จัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานวิ่งยิ่งใหญ่ของจังหวัด ลําปาง ดําเนินการต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 30

ในปีนี้ แนวคิด Ready to Zero Carbon เตรียมความพร้อม ของ อ.แม่เมาะ และ จ.ลําปาง สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ  ตลอดจนรณรงค์ให้นักวิ่งและประชาชนตระหนักถึง ความสําคัญในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลดการสร้างคาร์บอนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง มาปฏิบัติการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธาน คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน พร้อมด้วย นายประจวบ ดอนคํามูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. นายกิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดลําปาง และ นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลําปาง


นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง กล่าวว่า การแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ได้รับความนิยมจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นงานวิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด ลําปางและภาคเหนือ ในปีนี้นับเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 30 ที่ผ่านมาได้จัดงานอย่างสมพระเกียรติ และยิ่งใหญ่เป็นประจําทุกปี ขณะนี้คณะทํางานจัดงานฯ ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อยกระดับการแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนสู่ระดับโลก ในขณะที่ยังคงความเป็นงานที่ทรงเกียรติและ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด นอกจากนี้ จังหวัดลําปางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และเส้นทางวิ่ง ที่สวยงาม นักวิ่งและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ วัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย


นายประจวบ ดอนคํามูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เผยว่า การแข่งขันแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 นี้ ได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท ประกอบด้วย ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ทั้งสามเส้นทางเป็นการวิ่งชมทัศนียภาพรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เหมืองแม่เมาะ ตลอดจนอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ทั้งอ่างห้วยเป็ดและอ่างเก็บน้ําแม่ขาม ซึ่งเป็นวิวที่มีความงดงามเข้ากับบรรยากาศในฤดูหนาวภายในงานยังมีรถบริการรับ-ส่ง นักวิ่งด้วยรถมินิบัสไฟฟ้า EV ทั้งหมด เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และลดการ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแนวคิด Ready to Zero Carbon


ด้าน นายพีระรักษ์ พิชญกุล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดลําปาง กล่าวว่า การจัดงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนทุกปี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลําปางเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิด การจับจ่ายใช้สอย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านค้าในชุมชน ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน จากการประเมินผลลัพธ์ของงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน งานลําปาง มาราธอน และงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ โดยศูนย์เศรษฐมิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดเป็นผลรวมมูลค่า ทางเศรษฐกิจจากการจัดงาน จากเงินลงทุนและการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้กว่า 191 ล้านบาท หรือ ประมาณ 13 เท่าของเงินลงทุน ซึ่งเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงมาก และเราหวังว่านักวิ่งเหล่านี้จะกลับมาเที่ยว ที่ลําปางซ้ําอีกในอนาคตอย่างแน่นอน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์