วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กรมควบคุมโรค ชี้คนดังโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงสื่อโซเชียล ผิดกฎหมาย ม.32 มีผลเป็นการโน้มน้าวหรือชักจูงใจ


17
ส.ค. 66 – กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงได้มีการโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) สังกัดกรมควบคุมโรค ขอชี้แจงกรณีบุคคลที่มีชื่อเสียงแชร์ข้อมูลที่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์ และมีผู้ร้องเรียนว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น สคอ. เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย รวมถึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดการโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอดังกล่าวจึงเป็นความผิด ดังนั้นเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจึงขอชี้แจงตามข้อกฎหมายมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม จากข้อกฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่า สาเหตุที่การโพสต์ภาพ ข้อความ และคลิปวิดีโอที่เป็นกระแสสังคมในขณะนี้ เป็นการกระทำความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีการแสดงชื่อ และภาพบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับมีข้อความที่เป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรา 32 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังทำให้คนหันมาสนใจสินค้า มีผลเป็นการโน้มน้าวหรือชักจูงใจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์