วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

8 สิงหาคม วันแมวโลก International Cat Day

             ทาสแมวทั้งหลาย รู้หรือไม่? วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีเป็น วันแมวโลกหรือ "วันแมวสากล" (International Cat Day) "วันแมวโลก" มีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2002 โดยกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์ (International Fund for Animal Welfare) หรือ IFAW ได้กำหนดขึ้น เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้เกี่ยวกับแมว และเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและพิทักษ์รักษาแมว เพื่อนแสนดีของมนุษย์ ต้องพบเจอ โดยเฉพาะการถูกทิ้งขว้างจากเจ้าของที่ไม่มีความรับผิดชอบ

 


            บางประเทศเรียกวันแมวสากลว่า "วันแมวโลก" (World Cat Day) และวันแมวสากลได้แพร่หลายไปทั่วโลกนับแต่ริเริ่มเป็นต้นมา อย่างไรก็ตามแม้ประเทศส่วนใหญ่จะถือวันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันแมวสากล แต่รัสเซียมีวันแมวแห่งชาติ (National Cat Day) ในวันที่ 1 มีนาคม แทน ส่วนสหรัฐมีทั้งวันแมวสากล และวันแมวแห่งชาติในวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี และมีการคาดการณ์กันว่าคนทั่วโลกเลี้ยงแมวกันมากกว่า 500 ล้านตัว 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์