วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ถวิล กุญชร นายกเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จัดผ้าป่าซื้อรถกู้ชีพเพื่อช่วยประชาชนยามเจ็บป่วยเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง นับเป็นเทศบาลอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองลำปางร้อยกว่ากิโล ยามประชาชนเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุเกินกว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำ รพ.สต.หรือ รพ. ประจำอำเภอจะรับได้ จำเป็นจะต้องนำคนไข้เจ็บป่วยไปส่ง รพ.ลำปางเพื่อรักษาชีวิตผู้เจ็บป่วยทุกราย รถพยาบาลหรือรถกู้ชีพ(AMBULANCE) ที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำรถที่ผ่านการอบรมมาและอุปกรณ์พยาบาลในรถต้องมีครบ เพื่อเป็นการดูแลชีวิตของประชาชนในพื้นที่ช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน จึงได้ร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีหาทุนจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพขึ้นมาจากประชาชนเพื่อประชาชนผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ว่าตนเองได้ปรึกษาร่วมกันกับฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งตลอดจนฝ่ายปกครองคณะกรรมการจากหมู่บ้านต่างๆ ว่าจะร่วมกันจัดตั้งผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนจัดซื้อรถตู้กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์พยาบาลที่ทันสมัยไว้ใช้ในกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งผึ้งเนื่องจากปัญหาที่ผ่านมารถกู้ชีพที่ใช้รับส่งผู้ป่วยมีอายุเก่าแก่ ไม่มีอุปกรณ์พยาบาลที่มีคุณภาพไว้ประจำรถ อีกทั้งรถไม่สามารถวิ่งทางไกลได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างมีศักยภาพที่สูงและเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยมีความปลอดภัยสูงสุด จึงมีความจำเป็นต้องมีรถพยาบาลกู้ชีพที่ทันสมัยไว้ประจำการ แต่เนื่องจากทางเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งยังขาดงบประมาณจัดซื้อ จำเป็นต้องเอาความสามัคคีเป็นหลัก จึงจัดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อรถพยาบาล ซื้อรถกู้ชีพ

ทั้งนี้ผู้ใจบุญสามารถบริจาคเงินได้ผ่านบัญชี ชื่อกองทุนจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพตำบลทุ่งผึ้ง ที่บัญชี 020403765363 ธนาคารออมสิน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์