วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566

สว. ลงพื้นที่ลำปางร่วมพบปะประชาชน อ.เถิน ติดตามงานแก้ปัญหา การบริหารจัดการแหล่งน้ำ


สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเถิน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “การบริหารจัดการแหล่งน้ำ” แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนในท้องที่ตำบลแม่ปะ

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง เดินทางลงพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมเยี่ยมเยือนพบปะกับพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตท้องที่ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมถึงรับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมร่วมติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “การบริหารจัดการแหล่งน้ำ” โครงการสร้างฝายและแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชุมชนในเขตท้องที่อำเภอเถิน โดยมี นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่อำเภอเถิน ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมกับนำเสนอให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการแหล่งน้ำฯ” ที่ทางชุมชนพื้นที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุจากสมาชิกวุฒิสภาโดยการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “การบริหารจัดการแหล่งน้ำ” ดังกล่าว ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับการสนับสนุนวัสดุมาดำเนินการจัดสร้าง “พนังคอนกรีตแกนไม้ไผ่” ป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ปะพังทลาย ซึ่งได้ดำเนินการจัดสร้างอยู่ในจุดบริเวณ ฝายชุมชนบ้านปะแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน รวมทั้งรับการสนับสนุนขุดลอกลำห้วยแม่ปะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและการกักเก็บน้ำ โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือชุมชน แก้ไขปัญหาตลิ่งลำห้วยถูกกัดเซาะในช่วงน้ำหลาก และสามารถแก้ปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซากในชุมชนบ้านปะแพะ ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้กับฝายบ้านปะแพะ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งให้กับชุมชนได้


นอกจากนี้ ท้องที่ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ยังได้รับการสนับสนุนวัสดุจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ให้ดำเนินการจัดสร้างฝายน้ำดิบ-ฝายหลวง พร้อมแก้มลิง ที่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 6 ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน โดยเฉพาะการจัดสร้างแก้มลิง ที่กำลังอยู่ในช่วงของการขุดลอกพื้นที่ โดยสำหรับโครงการสร้างฝายน้ำดิบ-ฝายหลวง พร้อมแก้มลิง ดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังใหม่ของชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ที่จะได้มีแหล่งน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เนื่องจากตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่ปะ หลายหมู่บ้านต่างต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และแล้งซ้ำซาก

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่า ที่ผ่านมาชุมชนหลายหมู่บ้านในเขตท้องที่ตำบลแม่ปะ มักจะต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้อยู่เสมอ เพราะในบริเวณพื้นที่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ ขณะที่ปัจจุบันแม้จะอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่หลายชุมชนก็กำลังเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำแล้ว ซึ่งการจัดสร้างแก้มลิงดังกล่าวก็หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนพื้นที่ได้ ทั้งนี้สำหรับแก้มลิง ที่กำลังจัดสร้าง ทางตำบลแม่ปะ ได้ใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ในการดำเนินการ โดยการจัดทำแก้มลิงก็เพื่อจะรองรับน้ำ ในช่วงน้ำหลากจาก ฝายน้ำดิบ-ฝายหลวง นำเข้ามากักเก็บ เพื่อจะได้เก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลน ซึ่งหากการจัดสร้าง ฝายน้ำดิบ-ฝายหลวง พร้อมแก้มลิง ดำเนินการแล้วเสร็จก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่ 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน ทั้งบ้านแม่ปะแพะ หมู่ 2, บ้านท่าผา หมู่ 5, บ้านหัวทุ่ง หมู่ 6, บ้านแม่ปะดอย หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ และ บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรครอบคลุมอีกกว่า 5,000 ไร่ ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ โดยการดำเนินการบริหารจัดการน้ำ ถือเป็นแนวทางพื้นฐานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้สามารถดำรงชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จะได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการสนับสนุนและผลักดันโครงการฯ ตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาฯ ต่อไป เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์