วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานประเพณี “ล่องสะเปา” 2 ชุมชน บ้านฟ่อน-บ้านชมพู วันที่ 30 ต.ค.นี้ สืบสานงานประเพณีหลังออกพรรษา 1 วัน

 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ ชุมชนบ้านฟ่อนและชุมชนบ้านชมพู กำหนดจัดงานประเพณีล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566 (ชุมชนบ้านฟ่อน และชุมชนบ้านชมพู)  โดยจะจัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน


การจัดงานจะเน้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมถึงการแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป โดยมีชาวบ้านในชุมขนใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนมาก ถือเป็นการจัดงานล่องสะเปาขึ้นเป็นแห่งแรกของลำปาง

ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานประเพณีล่องสะเปาและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2566  ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้  ภาคเช้า จะจัดขึ้น บริเวณลานวัดชมภูหลวง ชุมชนบ้านชมพู หมู่ที่ 7 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  กิจกรรม ประกอบด้วยนิทรรศการมีชีวิต หัวข้อ ประเพณีล่องสะเปา  กิจกรรม Workshop “สาธิตและฝึกทำสะเปาโบราณ  และกิจกรรมการการประกวดประดิษฐ์สะเปาเล็ก   ส่วนภาคค่ำ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมการประกวดขบวนแห่สะเปาวิถีดั้งเดิม พิธีตานน้ำขชองชุมชนบ้านชมพู บริเวณท่าน้ำหลังวัดชมพูหลวงสำหรับชุมชนบ้านฟ่อน  จัดกิจกรรมเฉพาะภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ริมฝั่งแม่น้ำวัง)   กิจกรรมในงานจะมีพิธีเวรตาน (ล่องสะเปา) ในรูปแบบวิถีประเพณีของชาวชุมชนบ้านฟ่อน  การประกวดขบวนแห่สะเปาวิถีชุมชน  การแสดงบนเวทีของกลุ่มต่าง ๆ  และกิจกรรมตลาดชุมชนและมหรสพ ฯลฯ

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครและประชาชนที่สนใจ แต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป 

สะเปาหมายถึงเรือสำเภาในภาษาพื้นเมือง โดยคำเรียกดังกล่าวได้ให้ชื่อตามเอกลักษณ์ของสะเปา ที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำวังจะได้จัดทำขึ้นจากคติความเชื่อที่ว่า การล่องสะเปาคือการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ การประดิษฐ์สะเปาของชาวล้านนา จะใช้กาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้วใส ตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างลำสะเปา นอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆ ที่มักใส่ลงไปในสะเปาด้วย เช่น ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น ข้าวต้มจิ้ม น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น เพราะเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่ได้อุทิศส่วนกุศลหรือทำทานไปให้ จะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในอีกภพหนึ่ง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์