วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง            วันที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 2,497 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

            นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,497 ชุด และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายอำเภอที่ประสบอุทกภัย (ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัย) จำนวนทั้งสิ้น 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสบปราบ อำเภอเกาะคา อำเภอเสริมงาม อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในความห่วงใยพสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างหาที่สุดมิได้


        จากนั้น องคมนตรี และคณะ เดินทางไปเยี่ยมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสบปราบ จำนวน 3 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่        ทั้งนี้ ในห้วงวันที่ 27 - 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์อุทกภัยฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตร จำนวน 8 อำเภอ 38 ตำบล 459 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,844 ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดลำปางได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเบื้องต้นแล้ว


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์