วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯ นำทีมเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผักสวนครัว นำไปประกอบอาหาร รับประทานในครัวเรือน บริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง เก็บพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อให้นำไปประกอบอาหาร รับประทานในครัวเรือน และยังได้นำผักที่ปลูกไปแจกจ่ายให้กับส่วนราชการต่างๆ ซึ้งเป็นการแบ่งกันรับประทาน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่ได้นำส่วนราชการจังหวัดลำปาง ปรับพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว ภายในบริเวณที่ว่างสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อปลูกไว้ทานเองและเป็นต้นแบบให้กับส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ"ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อให้ส่วนราชการภายในศาลากลาง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต


โดยนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการขยายผลและเกิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำปางให้นำไปสู่ศาลากลางน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดทำสถานที่นั่งเล่น จุด Landmark บริเวณลานกลางสวน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และขยายผลโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางร่วมปลูก "พืชผักสวนครัวรั้วกินได้" ไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน ที่เหลืออาจนำไปจำหน่ายในตลาดชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ การปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือน ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากพิษภัยของการใช้สารเคมี อีกด้วยShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์