วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขนส่งลำปางคุมเข้มรถตู้รับส่งนักเรียน นำเจ้าของรถอบรมเสริมความรู้ พร้อมตรวจสภาพรถให้ปลอดภัยมากที่สุด

 ขนส่งลำปางคุมเข้มรถตู้รับส่งนักเรียน นำเจ้าของรถอบรมเสริมความรู้ สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ห้วงเปิดภาคเรียนที่ 2 พร้อมตรวจสภาพรถอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ให้พร้อมและปลอดภัยมากที่สุด

น.ส.สุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า  สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการรถยนต์ตู้ส่วนบุคคลที่มาให้บริการส่งนักเรียน  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เพื่อจะยกระดับความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดลำปาง จะต้องมีการตรวจสภาพและขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรถทุกประเภทได้ใช้ความระมัดระวังดูแลผู้โดยสารอย่างถี่ถ้วน มีการตรวจสอบรถทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารติดค้างอยู่ภายในรถ โดยเฉพาะผู้โดยสารเด็กเล็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ป้องกันมิให้เกิดเหตุสูญเสียจนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งสำนักงานขนส่งฯจะคงมาตรการคุ้มเข้มอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการรถตู้รับส่งนักเรียนและผู้สัญจรทางถนนให้มากที่สุด


โดยในวันนี้ ผู้ประกอบการและโชว์เฟอร์ขับรถตู้รับส่งนักเรียน จำนวนกว่า 100 ราย พร้อมรถยนต์ตู้ที่ให้บริการรับส่งนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้นำเอกสารหลักฐานการถือครองรถ ใบอนุญาตขับขี่ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานขนส่งจังหวัด และใบผ่านการตรวจสภาพรถตู้รับส่งนักเรียนที่รับรองได้ว่ามีมาตรฐานติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ครบถ้วน เข้ายื่นแสดงต่อเจ้าพนักงานสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด และเข้ารับการฝึกอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการนำรถตู้มาใช้ในการบริการรับส่งนักเรียนและตรวจสภาพความปลอดภัยต่างๆอุปกรณ์ส่วนควบภายในรถและนอกรถ สภาพความพร้อมของรถยนต์และคนขับให้ได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ห้วงเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้ ซึ่งโรงเรียนหลายแห่งได้เปิดการเรียนการสอนไปและบางแห่งกำลังจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 30 ต.ค.66 นี้Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์