วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

"คุณยายสมหมาย" บ้านทรายใต้ คว้าตำแหน่ง ‘นางนพมาศสูงวัย’ เป็นคุณยายนพมาสคนแรกของเทศบาลเมืองพิชัย

 

ช่วงค่ำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานประเพณี ลอยกระทงยี่เป็ง ประจำปี 2566 เทศบาลเมืองพิชัย อ.เมืองลำปาง  โดยมีนายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย  กล่าวรายงานรูปแบบการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งขบวนกระทงจาก 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  การประกวดทงประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์  การประกวดกระทงหมุน 360 องศา แบบโบราณ  โดยไฮไลท์ของงานคือการจัดประกวดนางนพมาศสูงวัยเมืองพิชัยลำปาง เพื่อคัดเลือกสาวงามที่เหมาะสมทั้งด้าน กิริยา มารยาท ความสวยงาม บุคลิกภาพความประพฤติที่ดี พร้อมทำหน้าที่เป็นนางนพมาสของเทศบาลเมืองพิชัย  ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลพิชัย เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป   
ซึ่งผลการแข่งขัน ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสมหมาย เรือนหล้า อายุ 66 ปี (หมู่บ้านทรายใต้)  ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางลัดดา จันทราช อายุ 66 ปี (หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว) ได้รับรางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางผ่องพรรณ แสนเครือเนตร อายุ 71 ปี (หมู่บ้านพิชัย) ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
  • รองชนะเลิศ อันดับ 3  ได้แก่ นางประวิง กาวิเป็ง อายุ 69 (หมู่บ้านเด่นพัฒนา) ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย
  • รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางชาลิณีย์ ทองใบ อายุ 65 ปี (หมู่บ้านสันติสุข)  ได้รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย


โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์  สงทุ่ง อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่าง ลำปาง เป็นประธานกรรมการ และนางประกายดาว สิงหพุทธางกูร, นางจำเรียน อุดมชัย, นางอรวรรณ ปิ่นทองคำ และนางวรรณา  แดงช่วง เป็นคณะกรรมการตัดสิน

Cr. เทศบาลเมืองพิชัยShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์