วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ โรงเรียนอนุบาลลำปาง ร่อนหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนยกเลิกชำระเงินบำรุงสมาคมฯ

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566  นายสนิท ใจคำ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้ลงนามหนังสือที่ สปค.ลป.ว11/2566  เรื่อง ขอยกเลิกหนังสือแจ้งการชำระเงินบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง  โดยมีใจความว่า

        ตามที่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้ทำหนังสือ จากสำนักงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่ สปก.ลป. 10/2566 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2566  เรื่อง แจ้งการชำระเงินบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นั้น เนื่องจากผู้ปกครองยังไม่พร้อมที่จะชำระเงินค่าบำรุงสมาคมฯ ในปีการศึกษา 2566 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) มีการประชุมด่วน ในวันที่ 11 ธันวาคม2566 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าว


        ดังนั้น สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จึงขอยกเลิกหนังสือ ที่ สปก.ลป. 10/2566 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2566  เรื่อง แจ้งการชำระเงินบำรุงสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566

        และในวันเดียวกันนี้ นายเปรมจิต แจ่มใสดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามฯ ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลลำปาง เข้าพบกับนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)  เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นได้เสนอแนะให้โรงเรียนแยกออกมาจากสมาคมผู้ปกครองฯ อย่างชัดเจน โดยให้ทางสมาคมผู้ปกครองฯ ดำเนินการในส่วนของสมาคมด้วยตนเอง
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์