วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

ลำปางเริ่มมาตรการป้องกันและรับมือไฟป่าหมอกควัน พบปะชุมชนโดยรอบดอยพระบาท 37 ชุมชน

 


ลำปางเริ่มมาตรการป้องกันและรับมือไฟป่าหมอกควัน โดยกองอำนวยการความั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ฝ่ายทหาร)ลงพื้นที่พบปะชุมชนโดยรอบดอยพระบาท 37 ชุมชนที่มักจะเกิดไฟป่า  ปลุกจิตสำนึกรักป่าและสร้างแนวป้องกันไฟป่าพ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูล รอง ผอ.กองอำนวยการความั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ฝ่ายทหาร) พ.อ.เกรียงศักดิ์ ปักคำไทย หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. พร้อมด้วยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นายนิมยม คำปัญบุตร ผญบ.บ้านต้นต้อง จิตอาสาป้องกันไฟป่าชุมชนบ้านต้นต้อง เดินทางไปยังที่บริเวณป่าชุมชุน บ้านต้นต้อง ม.5 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อที่จะตรวจสอบสำรวจเส้นทางรวมไปถึงสภาพผืนป่า เพื่อที่จะวางแผนป้องกันรับมือปัญหาไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้ พร้อมกับได้จัดกำลังทำแนวป้องกันไฟป่าในเบื้องต้น   แม้ว่าขณะนี้สภาพใบไม้ที่สะสมจะยังไม่มากแต่ก็ต้องป้องกันกันตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อที่จะง่ายในการควบคุมป้องกันไฟป่าลุกลามเข้ามายังพื้นที่ป่าแห่งนี้

สำหรับป่าชุมชนบ้านต้นต้องตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการบริหารจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าพื้นที่รับผิดชอบ ที่เป็นป่าชุมชนทั้งหมดกว่า 1,700 ไร่ อย่างเป็นระบบทั้งการบริหารจัดการแหล่งน้ำ พื้นที่ป่า และพื้นที่ชุมชน มีการจัดทำฝายอนุรักษ์แหล่งน้ำ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฝ้าระวังดูแลพื้นที่ให้ปลอดจากการเผา และบริหารให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ภายใต้พื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 โดยป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ถือเป็นป่าชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปาง ที่ได้มีการดำเนินงานดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และด้วยความเข้มแข็งของคนในชุมชนทำให้วันนี้บ้านต้นต้องได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบว่ามีสัตว์ป่าหายากเริ่มกลับเข้ามาอยู่อาศัยภายในเขตพื้นที่ป่า รวมถึงนกนานาชนิด และมีพืชสมุนไพรอีกหลากหลาย เจริญงอกงาม อีกทั้งพบว่าป่าชุมชนบ้านต้นต้องได้ กลายเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน มีทั้งผักหวานป่า ไข่มดแดง ผลไม้ป่า เห็ดโคน เห็ดเผาะ และเห็ดอื่นๆ ที่สามารถเก็บไปบริโภคได้ตลอดทั้งปีShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์