วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 84 อัตรา


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 33 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 27 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

3. นักกายภาพบำบัด จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

4. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท

6. นิติกร จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

7. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

8. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

9. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท

10. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 13,800 บาท

11. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตราอัตราค่าจ้าง 8,960 บาท

13. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน หรือ

2. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมี ใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ตามสถานที่รับสมัคร

รายละเอียด  ในประกาศรับสมัคร  http://www.lpho.go.th/?p=3817


Share:

1 ความคิดเห็น:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์