วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567

ผู้ว่าฯ พร้อม กงสุลใหญ่เมียนมา ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนีจำลอง และถวายข้าวซ่อมต่อ ในงาน “ประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่านครลำปาง”เมื่อวัน 21 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 05.00 น. ที่จองวิหาร วัดไชยมงคล (วัดจองคา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Mr. Ming Kyaw Linn (มิง จ่อ ลิน) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมประกอบพิธีฯ

พระอธิการสมศักดิ์ กิตติธโร เจ้าอาวาสวัดจองคา และพระอธิการน้อย นรุตโม เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ นำไหว้พระสวดมนต์ ประกอบพิธีกราบขอขมาและขึ้นคลุมจีวรกันเปื้อนองค์พระมหามัยมุนี ล้างหน้าพระพักตร์ชุดแรกด้วยน้ำตะนาคา/น้ำอบน้ำหอมที่บรรจุในขันเงินและขันทอง จากนั้นเช็ดรอบพระพักตร์ พระสงฆ์ใช้ไม้สีพระทนต์ จำนวน 3 รอบ พระสงฆ์ล้างหน้าพระพักตร์ชุดที่ 2 ด้วยน้ำตะนาคา/น้ำอบน้ำหอมที่บรรจุในขันเงินและขันทอง จากนั้นใช้ผ้าเช็ดรอบพระพักตร์ จากนั้นจึงใช้ตาลปัตร (พัด) พัดองค์พระมหามุนีจำลอง พระสงฆ์แกะผ้าคลุมกันเปื้อนออกแล้วขอขมา พระสงฆ์ถวายข้าวมธุปายาส ถวายพัดวีให้กับองค์พระพุทธรูป พระสงฆ์ลงจากแท่นพระและกราบขอขมา จากนั้นพระสงฆ์และคณะศรัทธาสวดบท วันทาหลวง และวันทาน้อย เป็นเสร็จพิธี

พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี เกิดจากความเชื่อของชาวเมียนมาตามเรื่องเล่าในอดีตที่ว่าพระมหามัยมุนีได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต จึงต้องจัดพิธีล้างหน้าแปรงฟันให้เหมือนกับคนในทุกเช้า ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นนี้สืบทอดกันมานับร้อยปี รวมถึงพิธีถวายข้าวซ่อมต่อ พิธีทำบุญถวายข้าวของชาวเมียนมา-ไทใหญ่ ช่วงหลังออกพรรษา

ต่อมาเวลาประมาณ 09.00 น. ที่จองวิหาร วัดไชยมงคล (วัดจองคา) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสุพรรณี ฉายะบุตร Mr. Ming Kyaw Linn (มิง จ่อ ลิน) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมประกอบพิธีฯ


พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอธิการสมศักดิ์ กิตติธโร เจ้าอาวาสวัดจองคา นำไหว้พระสวดมนต์ ประกอบพิธีถวายข้าวซ่อมต่อ พิธีถวายเครื่องไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นคณะศรัทธาสวดขอขมาขันแก้วทั้งสาม กราบลาพระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี

สำหรับประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง พ.ศ.2567 จัดงานเป็นปีแรก ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวังให้ "การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปางสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม"  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง และสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์