วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

มทบ.32 เตรียมความพร้อมกำลังพลพร้อมช่วยเหลือเมื่อมีสาธารณภัยในพื้นที่ทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันไฟป่า ที่ประสบปัญไฟป่าในขณะนี้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.พลโทอานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจความพร้อมและประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567 ที่ บริเวณสนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง


ซึ่งหน่วยได้จัดเตรียมความพร้อมจำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ ได้แก่ ชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 และ ชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ทั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 , กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 , กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 ,โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17  เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุม 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ทั้งด้านการจัดกำลัง ด้านยุทโธปกรณ์ รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานเกี่ยวข้องหากเกิดภัยพิบัติตามขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและร่างกาย ตลอดทั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย

ต่อจากนั้นได้ชมการสาธิตการใช้เครื่องเป่าลมเก็บใบไม้/ทำแนวกันไฟ ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ซึ่งเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และชมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง จากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 พร้อมให้กำลังใจกำลังพลของหน่วยและให้ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพบกและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นไม่ว่าจะธรรมชาติหรืออุบติภัยต่างๆเน้นย้ำความปลอดภัยและเข้าถึงพื้นที่เร็วที่สุดเพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะขณะนี้จังหวัดลำปาง ประสบปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นหลายแห่งให้มีการเตรียมความพร้อมหากมีการร้องขอกำลังเสริมให้เร่งดำเนินการสนับสนุนทันที


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์