วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

15 มี.ค.67 “วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)”

 “วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)” จัดขึ้นทุกปีในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567


สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก (World Association of Sleep Medicine : WASM) ได้กำหนดให้วันศุกร์ก่อน “วันวสันตวิษุวัต” (เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน เป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ : 20 มีนาคม 2567) วันนอนหลับโลก World Sleep Day

วันนอนหลับโลก World Sleep Day เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ เพื่อในไปสู่วิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์