วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567

เข้าสู่ฤดูแล้ง สถานการณ์น้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปี 67 เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะแจ้งสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม กฟผ.แม่เมาะ เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า มั่นใจบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า


นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของ กฟผ.แม่เมาะ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ปัจจุบันมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้กำหนดมาตรการและวางแผนบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรัดกุม พร้อมกับการแบ่งสัดส่วนน้ำใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งานของชุมชนตลอดลำน้ำจาง นอกจากนั้นยังได้นำเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (Smart Water Management) มาใช้พยากรณ์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า เพื่อวางแผนรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่เมาะทั้ง 2 แห่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 อ่างเก็บน้ำแม่จาง ปริมาณกักเก็บปกติ 102.12 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้ได้ 54.427 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 53.30% ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ปริมาณกักเก็บปกติ 37.86 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้ได้ 34.646 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 91.50 % ถือว่าเพียงพอและมีความมั่นคงกับระบบผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ


นอกจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่งของ กฟผ.แม่เมาะแล้ว อ่างเก็บน้ำเมาะสถานีอีกหนึ่งแหล่งน้ำสำคัญ ขณะนี้เทศบาลตำบลแม่เมาะอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช ขุดลอกดิน ตะกอนภายในอ่างเก็บน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งหากแล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำดังกล่าวก็จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญให้กับคนในชุมชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดจนใช้ประกอบอาชีพประมงน้ำจืดได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ว่าน้ำในอ่างของ กฟผ.แม่เมาะ จะเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในสภาวะเอลนีโญและสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะยาวไปถึงปี 2568 อาจส่งผลกระทบกับน้ำต้นทุนที่ใช้ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อให้มั่นใจว่าชาวแม่เมาะและโรงไฟฟ้าจะมีน้ำใช้งานตลอดทั้งปี จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัด ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ชุมชนเรามีน้ำใช้งานตลอดปี
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์