วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

มหาลัยราชภัฏลำปาง มอบลิขสิทธิ์ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง ให้แก่เครือข่าย OTOP จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบลิขสิทธิ์ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง ให้แก่ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดลำปาง โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

เพื่อผลักดันการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดลำปาง โดยผลงานลิขสิทธิ์ลายผ้าอัตลักษณ์ลำปาง จะนำมาสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยเครือข่าย OTOP 

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตรในหลักสูตรการพัฒนาวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้า OTOP ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในเนื้อหาของการอบรมได้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้กับผู้ประกอบการ เช่น ทักษะการเลือกใช้วัสดุอย่างชาญฉลาด ทักษะด้านการตลาดดิจิตอล ทักษะด้านการแผนธุรกิจและการจัดการทางการเงิน และทักษะด้านการออกแบบ ซึ่งได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและได้ร่วมกันออกแบบลายผ้าจากฐานอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง โดยนำมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง เช่น ลายผ้าตีนจกตระกูลบ้านไหล่หิน ลายสานจากกล่องข้าวเมืองมาย ลายช้างทรงแบกอูป เมื่อครั้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 ได้เสด็จประพาสจังหวัดลำปาง เป็นต้น เพื่อตอบรับกับนโยบายการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ซึ่งผลงานการผลิตลายผ้าดังกล่าวเกิดจากการจัดการเรียนการสอนและการสร้างกิจกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการขยายผลในทางเศรษฐกิจและต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้สนับสนุนทุนการดำเนินงาน กิจกรรม แอ่วเพลิน เดินช็อปกาด เริงร่ามหาสงกรานต์ @ รถไฟลำปาง จำนวน 45,000 บาท 

#ผ้าไทย ใส่ให้สนุก

#๗๒ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน

#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

#SDGsforALL

#ChangeforGood

ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์