วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

อำเภอเถิน จัดกิจกรรม รวมพลคน To Be Number One เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเถิน รวมพลคน To Be Number One ประจำปี 2567 ซึ่งอำเภอเถิน ได้กำหนดจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีจิตอาสา เสียสละ ร่วมปฎิบัติงานด้านสุขภาพ กับบุคลากรสาธารณสุข อย่างเข้มแข็ง ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ และได้มอบเกียรติบัตร อสม.ดีเด่น ระดับอำเภอ ที่ปฏิบัติงานครบ 40 ปี 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี มอบใบประกาศ อสม.ไร้พุง มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของ อสม. ผ้าป่าสนับสนุนกองทุน TO BE NUMBER ONE อำเภอเถิน รวมพล อสม. TO BE NUMBER ONE อำเภอเถินสร้างสุขภาพ 

ภายในงานมีกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากรสาธารณสุข หน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้องประมาณ 1,300 คน โดยมี นายทรงเดช สุนันตา ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประธาน อสม.ทุกตำบล. กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงมอก  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วย ผอ.รพ.เถิน สธ.อ.เถิน นายก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเถิน เขต 1 และเขต 2 สถานีตำรวจภูธรเวียงมอก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเถิน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์