วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

10 อันดับ มหาวิทยาลัยของรัฐ ราชภัฏ เอกชน ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2023วันที่ 23 เม.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Unirank จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยของรัฐ, ราชภัฏ และ เอกชน ที่ได้รับความนิยมของเว็บไซต์ เฉพาะที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ซึ่งพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์

 

โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือการสืบค้น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, Similarweb Global Rank, Majestic Referring Domanis และ Majestic Trust Flow โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ

1.มหาวิทยาลัยมหิดล

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

9.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10.สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

10มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชน

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3.มหาวิทยาลัยรังสิต

4.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

6.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

9.มหาวิทยาลัยพายัพ

10.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มา : ข่าวสด

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์