วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

กกต.ลำปาง จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 5


วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 ณ ห้องธารา บอลรูม โรงแรมทรีธารา อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ


การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพสามารถขยายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาชนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ อันจะยังให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่นคงและมีการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


การอบรมมีจำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 100 คน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 100 ศูนย์ๆ ละ 5 คน ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 1 คืน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 การฝึกอบรมเป็นการบรรยายโดยใช้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย วิชาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข , วิชาความเป็นพลเมืองคุณภาพ , วิชาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง , วิชาการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และวิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ


โดยมีวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ และเมื่อกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสำเร็จการอบรมแล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้เสนอให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์